Om Entra

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Miljø

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Les mer
Porteføljens markedsverdi er på
78
milliarder
Vi eier og drifter ca.
1,6
mill. kvadratmeter
Vi eier
102
eiendommer
Offentlig sektor utgjør ca.
57%
av vår kundeportefølje
Vår utleiegrad er
96%
 

Geografisk eksponering

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Markedsverdi av forvaltningsporteføljen i prosent per Q1 2023.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

Les mer

Jobbe i Entra

Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, vil vi gjerne høre fra deg.

Les mer

Konsernledelsen

 

Sonja Horn

Stilling: Administrerende direktør

Telefon: +47 905 68 456 

Født: 1973

Ansatt: 2013

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer per 01.03.23: 46.721 

 

Anders Olstad

Stilling: CFO

Telefon: +47 900 22 559

Født: 1967

Ansatt: 2015

Utdannelse:  INSEAD MBA og Sjøkrigsskolen

Antall aksjer per 01.03.23: 75.236 

 

 

Kjetil Hoff

Stilling: COO

Telefon: +47 950 69 889

Født: 1977

Ansatt: 2018

Utdannelse: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Antall aksjer per 01.03.23: 11.119 

 

Hallgeir Østrem

Stilling: Direktør juridisk og innkjøp  

Telefon:  +47 908 42 489

Født: 1967

Ansatt: 2013

Utdannelse:  Juridisk embetseksamen

Antall aksjer per 01.03.23: 16.622 

 

Carine Blyverket

Stilling: Direktør for marked og forretningsutvikling

Telefon: +47 911 91 097

Født: 1986

Ansatt: 2020

Utdannelse: MSc: Ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI 

Antall aksjer per 03.03.23: 0 

 

Per Ola Ulseth

Stilling: Direktør prosjektutvikling

Telefon:  +47 982 10 500

Født: 1966

Ansatt: 2018

Utdannelse:  Sivilingeniør og Master i Teknologiledelse, begge fra NTNU  (MSc («Sivilingeniør») 

Antall aksjer per 01.03.23: 12.878 

 

Kristine Hilberg

Stilling: Direktør HR og organisasjon

Født: 1972

Ansatt: 2013

Utdannelse: Master Human Resource Management

Antall aksjer per 01.03.23: 8.042

1

Styret

 

Ottar Ertzeid

Styrets leder

 

Styreleder fra 2022

Stilling: Uavhengig styremedlem

Født: 1965

Utdannelse: Siviløkonom

Andre styreverv: Styremedlem i Luminor Bank AS, DNB Livsforsiking AS, Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Dextra Artes AS 

Antall aksjer per 01.03.23: 0

 

Joacim Sjöberg

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2022

Stilling: VD i Castellum, investor og leder av eget investeringsselskap

Født: 1964

Utdannelse: Master of Law/LLM Stockholms Universitet

Andre styreverv: Styremedlem i Castellum AB (publ), Wästbygg Gruppen AB (publ) og KlaraBo Sverige AB (publ)

Antall aksjer per 01.03.23:  0

 

 

Widar Salbuvik

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2016

Født: 1958

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Andre styreverv: Styreleder i  Breiangen AS, Asset Buyout Partners AS, HR-Gruppen Capus AS, Nysnø Klimainvesteringer AS, Sabar AS, Vindsteg AS, Breiangen Eiendom AS, Havfonn AS og Skolt Holding AS. Nestleder i Bjørnøen AS og Kings Bay AS . Styremedlem i My Production AS, Rana Utvikling AS, Zeiner Gruppen, Mo Industripark AS og Parks AS. 

Antall aksjer per 01.03.23: 20.000

 

Hege Toft Karlsen

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2021

Stilling: Konsernsjef i Eika Gruppen AS

Født: 1969

Utdannelse: Advokat med juridikum fra Universitetet i Bergen og AMP fra Harvard Business School

Andre styreverv: Styreleder i Eika Kapitalforvaltning AS og styremedlem i Vipps AS

Antall aksjer per 01.03.23: 0

 

Camilla AC Tepfers

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2019

Født: 1969

Utdannelse: Sivilingeniør NTNU

Andre styreverv: Styreleder i Tepfers Invest AS. Styremeldem i Strongpoint ASA, Dyreparken Utvikling AS, Infuture AS og Polaris Media ASA.  

Antall aksjer per 01.03.23: 0

 

 

Marit Rasmussen

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2020

Født: 1976

Stilling i Entra: Driftsansvarlig

Utdannelse: Markedskommunikasjon, BI

Antall aksjer per 01.03.23: 454

 

 

Erling Nedkvitne

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2018

Født: 1962

Stilling i Entra: Kategorisjef

Utdannelse: Sivilingeniør fra University of Glasgow, Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI

Antall aksjer per 01.03.23: 14.533

Samfunnsansvar

Entra jobber etter prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift.

Dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter, forskningsmiljøer og andre deltakere i bransjen, er avgjørende for Entras arbeid med samfunnsansvar og etiske forretningsdrift.

Vi mener at samarbeid med andre er viktig for å gjøre større fremskritt i arbeidet med å oppnå en bærekraftig verdikjede.

Entra har definert de fire følgende områder som viktige for å kunne levere et betydelig og positivt bidrag til samfunnet og oppnå en bærekraftig verdikjede:

• Miljø

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

• Korrupsjonsbekjempelse og forretningskriminalitet

• Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Åpenhetsloven

Ved henvendelser som angår informasjon om hvordan Entra håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ber vi om å benytte vår e-post: åpenhetsloven@​entra.no

 

For å lese mer om vårt samfunnsansvar, se vår bærekraftrapportering:

Bærekraftsrapport 2021

Bærekraftsrapport 2020

Bærekraftsrapport 2019

Bærekraftsrapport 2018

Rapport om samfunnsansvar i Entra i 2017

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2016

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2015

 

Entra miljøledende i bransjen

Entras målsetting er å opprettholde posisjonen som bransjens miljøleder og bidra til å redusere bygg- og eiendomssektorens miljøbelastning.
Bygg står for rundt 40 prosent av verdens energiforbruk. Reduserer vi energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Powerhouse Kjørbo

Powehouse Kjørbo. Foto: Tove Lauluten

Eiendomsbransjen kan bidra til vesentlige klimakutt og bidra til at Norge når sitt mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030.

Bygg- og eiendomssektorens betydning underbygges av blant andre EU, som har sett detaljert på betydningen av denne sektoren.

Vi har som mål å være eiendomsselskapet som kunder, investorer og leverandører oppfatter som miljøledende over tid. Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av Entras strategi og praktiske arbeid, og forventes å gi konsernet et tydelig konkurransefortrinn.

Det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for Entra og for våre kunder. Kunder som velger miljøvennlige bygg vil få lavere bokostnader over tid, blant annet som følge av lavere totale energikostnader. 

I løpet av de siste årene har vi hatt spesielt fokus på sirkulær økonomi, bygge opp en grønn portefølje av bygg med et lavt energiforbruk, og systematisk miljøsertifisering av våre bygg.

Miljøsertifisering av bygg

Vi har over flere år sertifisert våre byggeprosjekter og eksisterende bygg med mål om å oppnå BREEAM Excellent eller BREEAM Very Good. Årlig sertifiserer vi 4 til 5 nye bygg etter den internasjonale standarden BREEAM In-Use. Entra har nå en grønn portefølje på 50 prosent når en ser på inntekt og verdi. Dette er bygg som ligger i vår grønne portefølje for grønne obligasjoner og lån.

Sertifiseringen bidrar til å heve nivået på kvaliteter som energi, miljø og inneklima, og på sikt har Entra en ambisjon om at store deler av porteføljen skal være miljøsertifisert.

Grønn fordelsavtale

Målet med grønne fordelsavtaler er å få til et tett samarbeid mellom Entra og våre leietakere for å jobbe frem fornuftige miljø- og klimaløsninger. Det arbeides for eksempel med områder som energibruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig miljøpåvirkning.

Gjennom grønn fordelsavtale forplikter Entra seg til å:

 • Kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen 
 • Beregne innsparingen
 • Finansiere investeringen på en slik måte at leietakers innsparing fra første dag er større enn kostnaden ved nedbetalingen av tiltaket.

Leietaker forplikter seg til å:

 • Prioritere miljø- og klimaaspektet
 • Ha miljøbelastningen med i vurderingen rundt sin bruk av lokalene
 • Sammen med Entra gjennomgå miljøstatus og oppfølging av tiltak

Kontakt Entras kundesenter for mer informasjon om Grønn fordelsavtale.

Miljøbygg i verdensklasse

Kristian August gate 13 - første fullskala ombruksprosjekt i Norge

I mer enn 10 år har Entra satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og rehabilitering av eksisterende eiendomsmasse.

I 2012 åpnet vi det første «passivhuset» med lavt energibruk på Papirbredden i Drammen. I 2019 sto Powerhouse Brattørkaia ferdig og er i dag et bygg som produserer mer energi enn det bruker.

Det siste innovative miljøbygget vi har gjennomført er Kristian August gate 13 i Oslo, som er det første fullskala ombruksprosjektet i Norge som er realisert i henhold til kriteriene fra FutureBuilt.

Du kan lese mer om prosjektene her: 

Papirbredden 2 

Fredrik Selmersvei 4 

Powerhouse Kjørbo 

Powerhouse Brattørkaia

Brattørkaia 16 - BI-bygget

Kristian Augusts gate 13  

 

Lavt energiforbruk

Energiforbruk er den viktigste faktoren i miljøbelastningen fra næringsbygg i driftsfasen. Energiforbruk står for omtrent 80 prosent av Entras samlede karbonavtrykk for bygg i ordinær drift, og i flere år har Entra jobbet systematisk for å redusere energiforbruket i vår eiendomsportefølje.

I 2019 var energiforbruket i Entras eiendomsportefølje på 135 kWh/kvm, en kraftig reduksjon fra 2015 hvor energiforbruket var på 155 kWh/kvm. Til sammenligning viser energitall fra Enova at det gjennomsnittlige energiforbruket i bransjen var på 179 kWh/kvm i 2017. 

Vi har et langsiktig mål om å redusere karbonutslippet i vår eiendomsforvaltning med 70 prosent innen 2030. Vi ligger foreløpig godt an på denne reduksjonskurven. Viktige bidrag til dette har vært vår energireduksjon, og at strømmen i Norden stadig blir grønnere, med økt andel fornybar energi. 

Miljøkrav til leverandører

Entra har fokus på miljø i alle ledd, derfor er vi også opptatt av våre leverandørers klimaavtrykk. Alle våre leverandører skal være miljøsertifiserte eller ha en etablert miljøstrategi. Leverandører som ikke har det, forplikter seg til å etablere en miljøstrategi innen tolv måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold. Entra vurderer løpende avvikling av leverandørforhold der dette kravet ikke tilfredsstilles.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

 • Ved nye prosjekter og bygninger står byutvikling, miljø og hyggelig atmosfære sentralt i planleggingen.
 • Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi både ut fra bevarings- og fornyingsperspektiv.
 • Entra er en viktig pådriver for at det i byområdene tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.
 • Kulturminneverdiene i Entras bygninger ivaretas i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Entra har god dialog med samarbeidspartnere og konkurrenter i områdene hvor det arbeides med byutvikling.
 • Vi er opptatt av lokalmiljøet og involverer naboer, lokalpolitikere og andre som bor eller arbeider i konsernets byutviklingsområder i forbindelse med nybygg og rehabiliteringer. Involveringen kan dreie seg om nabomøter, nabobrev, folkemøter, informasjon til lokalpresse og én til én dialog med utvalgte målgrupper.

Eksempler på byutviklingsområder hvor Entra er en viktig bidragsyter er Sandvika, Helsfyr og Tøyen i Oslo, Brattørkaia i Trondheim og Papirbredden i Drammen.

HMS og Etikk

HMS

Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter.

Entra arbeider kontinuerlig og systematisk for dette på ulikt vis, bl.a. gjennom rutiner, opplæring, leverandørutvelgelse, revisjoner og rapportering.

For egne ansatte skal Entra ha et helsefremmende arbeidsmiljø, hvor ingen blir skadet eller syk som følge av arbeidet. Sentralt er:

 • Risikobildet til de ansatte holdes oppdatert.
 • Systematisk opplæring.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • En fungerende vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Forventninger og krav til Entras leverandører og entreprenører:

 • Entras leverandører skal minst følge gjeldende lovverk, for å sikre egne ansatte og andre som er tilknyttet arbeidsplassen, sunne og trygge arbeidsforhold.  
 • Entra foretrekker leverandører som måler sin HMS-prestasjon, som har gode systemer for HMS, kvalitet og samfunnsansvar, og som arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring.

 • Entras leverandører må følge de gjeldende HMS-rutinene i Entra.

I byggeprosjektene er følgende viktige bærebjelker:

 • Systematisk risikovurdering SHA/HMS i alle faser, fra mulighetsvurderinger til gjennomføring.
 • Sterk byggherreorganisasjon med høyt SHA-fokus.
 • Tidlig involvering av SHA-koordinatorer.

Entra stiller krav om Startbank, om bruk av HMSReg i alle rehabiliterings – og nybyggprosjekter og tillater inntil to nivåer med UE. I tillegg stilles flere spesifikke HMS-krav i gjennomføringsfasen.

Entras SHA-/HMS-krav medfølger tilbudsgrunnlaget og kontrakt. Styrende dokumenter tilgjengeliggjøres for byggherreorganisasjonen via prosjekthotell. 

Drift av bygg – noen viktige bærebjelker: 

 • Årlige HMS-risikovurderinger av byggenes tilstand.
 • Systematisk oppfølging av leietakere mht. HMS.
 • Kontinuerlig innmelding og oppfølging av HMS-avvik.
 • Bruk av rammeavtaleleverandører som blir kjent med Entras bygg og HMS-rutiner.

Etikk

Medarbeidere:

 • Etiske retningslinjer: Entra har utviklet etiske retningslinjer som alle medarbeidere er godt kjent med. Alle ansatte bekrefter årlig at de er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene til Entra og forplikter seg til å følge disse. Øvelser blir regelmessig gjennomført.
 • Menneskerettigheter: Entra er mot all form for diskriminering. Temaet menneskerettigheter er særskilt relevant knyttet til arbeidstakerrettigheter hos Entras leverandører.

Leverandører:

 • Krav i kontrakter og kommuniseres ved avtaleinngåelse.
 • Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp stiller krav om at våre leverandører følger lover og regler for korrupsjon, ansettelsesforhold og skatt og avgifter. Innkjøpsreglementet er tydelig, og vi gjennomfører regelmessig kursing av ansatte

Regler for Etikk i Entra

Entras retningslinjer for ansvarlige innkjøp

Universell utforming i Entra

Entra mener det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger. Vi tar derfor universell utforming på alvor.

Universell utforming respekterer mangfold blant mennesker og er en strategi for inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål. Det betyr å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskrift om universell utforming er et resultat av Diskriminerings- og likestillingsloven som trådte i kraft i 2009.

I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stilles det krav til at eksisterende bygg rettet mot allmennheten skal tilrettelegges for universell utforming, men det er ikke gitt noen frist for når dette skal utføres. Entra har som målsetting å være foregangsvirksomhet.

Plikten til universell utforming omfatter ikke tiltak som vil innebære en «uforholdsmessige byrde» for virksomheten og vurderes derfor individuelt. Ved nybygg og omfattende rehabiliteringer i Entra skal kravene til TEK10 følges fullt ut.

Entra har kartlagt vår eksisterende eiendomsportefølje, og gjør kontinuerlig tiltak for å sikre bedre universell tilgjengelighet til våre bygg. Prioriteringen her har vært justering av tunge dører, etablering av ramper og markering av glassfelt for å unngå sammenstøt.

Entra tar også ansvar for universell utforming ved utearealer, ved inngangspartier, fellesarealer og frem til leietakers arealer. Her overtar leietaker ansvaret i vår eksisterende bygningsmasse. Ved nybygg og totale/omfattende rehabiliteringer vil kravene til universell utforming bli ivaretatt.

Hovedsamarbeids­partner for Ridderrennet

Entra har vært hovedsamarbeidspartner for Ridderrennet siden 2000. Hvert år kommer 500 deltakere med en funksjonshemning fra Norge og utlandet til Beitostølen for å delta på aktiviteter og konkurranser innen ski, skiskyting, alpint og snowboard. Høydepunktet er Ridderrennet lørdag der deltakerne gjennomfører en løype opptil 20 kilometer med egen ledsager.

Årlig deltar medarbeidere i Entra som frivillige under Ridderrennet på Beitostølen. Ridderrennet er en læringsarena for Entra for å lære mer om de enkeltes utfordringer i hverdagen. Entras medarbeidere får nyttige erfaringer som er direkte overførbare til konsernets kontinuerlige arbeid med universell utforming.

Daglig jobber over 30 000 personer i et av kontorbyggene til Entra. Det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger.

Entras unge ridder-stipend

Med Entras unge ridder-stipend, etablert i 2014, ønsker Entra å bidra til å motivere flere i deres imponerende, målrettede innsats i hverdagen. Stipendet er et resultat av at Entra har latt seg særlig imponere av de unge og nyskadede som deltar på Ridderrennet. Plutselig sykdom, ulykker eller uventede hendelser kan på få sekunder snu opp ned på menneskers liv. Det å samle krefter til å starte på nytt, å begynne med opptrening og å gradvis ta stegene tilbake til livet - det står det stor respekt av.

Statuetter

Stipendet er tenkt å være en motivasjonsfaktor, ikke en talent- eller prestasjonsbasert tildeling. Mottakeren av Entras unge ridder-stipend har utvist en imponerende innsats for å motivere seg selv og andre under Ridderuka, og også ellers i hverdagen. Entras unge ridder utmerker seg spesielt som godt forbilde for andre gjennom Ridderrennets ungdomsarbeid. Den unge ridderen er ikke nødvendigvis den som står øverst på pallen under premieutdelingen, men snarere den som heier ekstra høyt på de andre deltakerne, gir en hjelpende hånd til en venn, eller tar et ansvar for felles motivasjon blant de unge deltakerne.

Samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon 

Entras samarbeid med Kirkens Bymisjon har som formål å bidra til en positiv byutvikling. Gjennom samarbeidet ønsker vi å styrke de konstruktive tiltak Bymisjonen driver i forbindelse med sosiale utfordringer i byene som omfattes av avtalen; Oslo og omegn, Bergen og Trondheim.

For Entra er samarbeidet et ledd i vår forretningsstrategi og vårt samfunnsansvar, der bymiljøaspektet løftes frem. Den delen av samarbeidet som omfatter Oslo-regionen, vil inngå som del av det nystartede «nabosamarbeidet», som involverer flere bedrifter i Oslo sentrum/Bjørvika. Her er det overordnede målet for partene å skape et tryggere og bedre nærmiljø for alle som ferdes i Oslo sentrum/Bjørvika-området.

Avtalen innebærer at Entra er offisiell samarbeidspartner til Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, og støttespiller til bymisjonsstiftelsene i Bergen og Trondheim.

Jobbe i Entra

Entra er en profesjonell organisasjon med ambisjon om å tiltrekke oss de beste, beholde og utvikle medarbeidere, og fremstå med en felles og samlet Entra-kultur.

Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, kan Entra være riktig arbeidsplass for deg.

Din utvikling

Entras forretningsidé og verdier legger føringer for hvordan vi jobber med å utvikle våre medarbeidere. Vi ønsker oss medarbeidere som har riktig kompetanse, og som er i stand til å ta ansvar og utvikle, anvende og dele kunnskap.

Entra har prosesser for evaluering, målfastsettelse, utvikling og oppfølging gjennom året. En av arenaene som skal ivareta utvikling er Entraskolen. Gjennom Entraskolen tilbys alle medarbeidere et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen temaer som HMS, introduksjonsprogram, eiendomsfaglig kompetanse, lederutvikling, kundebehandling og økonomi.

Reachmee widget


Hvordan er det å jobbe i Entra?

Se hva våre medarbeidere synes om sin jobbhverdag og hvordan det er å jobbe i Entra:

Maria Rosabelle Williams

Maria Rosabelle Williams

Navn: Maria Rosabelle Williams
Stilling: Eiendomssjef
Utdanning: Siviløkonom og mastergrad i strategi og ledelse

«Som eiendomssjef er det min oppgave å bidra til at vi i Entra lever opp til vår visjon «Entrabygg – der de mest fornøyde menneskene jobber». Det kommer mange ulike henvendelser fra våre leietagere, og jeg følger opp det som er relatert til de kommersielle delene av avtalen. Leietagerne er i stadig endring, og det betyr mye for dem å leie hos en gårdeier som er fleksibel og lytter til deres behov når de må gjøre endringer. Vi får ofte henvendelser fra nye leietagere, og i samarbeid med utleiesjef jobber jeg også med innsalg av ledige arealer. 

Arbeidshverdaghen som eiendomssjef byr på utfordrende oppgaver. Lagmentaliteten er sterk, og du møter mange dyktige og  hyggelige kolleger som alltid er klare for å hjelpe. Entra har en fantastisk bedriftskultur hvor hver enkelt ansatt blir sett og hørt. Å jobbe for et selskap som er fremoverlent og ledende i sin bransje gjør meg stolt og motivert!»  

 

Thomas Bjorkesett

Thomas Sagvåg Bjørkesett

Navn: Thomas Sagvåg Bjørkesett
Stilling: Driftsansvarlig
Utdanning: Fagbrev som motormann, teknisk fagskole innen skipsteknisk drift

«Jeg har en teknisk bakgrunn og liker godt å lære meg hvordan våre anlegg og systemer fungerer. Mitt ansvar er å sørge for at bl.a. ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner og varmeanlegg går som de skal. I Entra er det stort fokus på energibesparelse, og det er  interessant å optimalisere bruken av eksisterende anlegg samt vurdere nye og bedre løsninger for å redusere kostnader og energiforbruk. 

Å yte god service som igjen gir fornøyde leietagere, gir meg stor glede. Jeg har gode kollegaer i teamet, og vi deler erfaringer og kompetanse slik at vi sammen finner gode løsninger. Det er mye humor og latteren sitter løst. Det er en spennende jobb med fokus på utvikling og kompetanseheving av ansatte gjennom kursing, involvering i prosjekter på tvers av teamene og internopplæring.» 

 

Tonje Blaker

Tonje Blaker

Navn: Tonje Blaker
Stilling: Utleiesjef
Utdanning: Diplommarkedsfører / bachelor i markedsføring fra Norge og USA
 
«Det jeg liker best med jobben min som utleiesjef i Entra er at ingen dag er lik. Det er spennende og varierte oppgaver, og jeg er mye på farten. Jeg har ansvar for utleie og reforhandling av kontor- og handelseiendommer i forvaltningsporteføljen. Det består av konseptualisering, markedsarbeid, kontraktsarbeid, gjennomføre befaringer, kundemøter, prosjekter i tidligfase samt utvikling av nye og fremtidsrettede konsepter for eiendommene. Det er inspirerende og morsomt å jobbe i et selskap som har så mye tverrfaglig kompetanse innenfor eiendom, innovasjon, miljø og byutvikling. Det er profesjonalitet i alle ledd, og jeg er derfor stolt av å være en del av Entra som jeg opplever som både fremoverlent og bransjeledende.»

 

 

Haavard Espelid

Håvar Haugen Espelid

Navn: Håvar Haugen Espelid 
Stilling: Senior prosjektleder
Utdanning: Svennebrev som tømrer og bachelor i ingeniørfag - bygg og konstruksjon

«Mine arbeidsoppgaver som prosjektleder er å gjennomføre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, med hovedfokus på kundeoppfølging, økonomi, fremdrift og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). En vanlig arbeidsdag kan inneholde alt fra byggemøter og befaring på byggeplass til oppfølging av leietakere, utarbeidelse av budsjetter og kontrahering av entreprenør.   

I min jobb får jeg ta del i planlegging og gjennomføringen av prosjektene som Entra ønsker å realisere. Det er utrolig spennende og lærerikt. Jeg opplever Entra som et godt selskap å jobbe i med høy faglig kompetanse og et utrolig bra arbeidsmiljø. Det er mye som skjer og høy aktivitet. Trives du i et inkluderende felleskap med spennende arbeidsoppgaver og varierte prosjekter, så er Entra selskapet for deg.»  

 

 

 

 

Innkjøp i Entra

Innkjøpsvirksomheten i Entra skal bidra til Entras mål om stabil og lønnsom økonomisk utvikling over tid, i kombinasjon med god forretningsskikk, sosial bærekraft og miljøansvar.

I innkjøpsarbeidet jobber vi for å få på plass konkurransedyktige betingelser knyttet til pris, kvalitet, service og leveringstid. 
Sentralt for oss står også samfunnsansvar, sosial bærekraft, etikk, HMS og miljø.

Entra ønsker å opptre som en ansvarlig innkjøper på vegne av oss selv, men også på vegne av våre kunder. Vi forventer at våre leverandører støtter opp under våre verdier, og bidrar til positiv omdømme for Entra og våre kunder.

Kontaktperson

Marius Breimo

Innkjøpssjef

+47 91 51 54 43

apenhetsloven@​entra.no

 


Åpenhetsloven

 

Ved henvendelser som angår informasjon om hvordan Entra håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ber vi om å benytte vår e-post: apenhetsloven@​entra.no

Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp

Innkjøpsvirksomheten i Entra kjennetegnes av høy etisk standard. Det er konkurranse om leveransene og alle tilbydere likebehandles.

Samfunnsansvar er en naturlig del av virksomheten til Entra og har stor innvirkning på innkjøpsarbeidet. Mye av verdiskapingen til Entra skjer ved utvikling og drift av eiendommene i tett samarbeid med våre leverandører. Entras samfunnsansvar er ivaretatt i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at det skal tas bransjeledende miljøhensyn både i produksjon og i det ferdige produkt, samt at grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter skal respekteres. 

Entra stiller strenge krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse og oppfølging av leverandøravtaler utfører vi vurdering og kontroll av Leverandørens styrke og leveranseevne innen tekniske, økonomiske, miljømessig og samfunnsansvarlige krav.
Leverandøren skal ha ryddig forretningsdrift og et kontrollert forhold til sine underleverandører. Entra forbeholder seg retten til å kontrollere hele verdikjeden for å sikre at leverandørene og deres underleverandører lever opp til våre krav.

Våre retningslinjer og krav i forbindelse med samfunnsansvar og bærekraft finnes i vårt verdidokument «Samfunnsansvarlige innkjøp». Aksept av dokumentet er en forutsetning for å få avtale med Entra uavhengig om det er for kjøp av varer og tjenester til eiendomsporteføljen eller våre prosjekter.

Les mer om Entras samfunnsansvar

Les mer om Entras miljøarbeid

 

Fakturering 

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturer. 
Les vår implementeringsguide og send testfaktura. 

I vår implementeringsguide for e-faktura finner du informasjon og oversikt over alle konsernets e-fakturaadresser.

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til faktura@entra.no. Merk - kun en faktura pr. pdf.

Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap)
 • Leverandørens navn
 • Leverandørens organisasjonsnummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag
 • Godkjente signerte timelister
 • Bestillers referanse (XXX) eller bestillingsnummer (XXXX-XXXXX) oppgitt av bestiller
 • Ved prosjekter må prosjektnummer angis

Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender for komplettering.

11

Fakturamottaker

Finn trebokstavskode for fakturamottaker

Her kan du enkelt finne hvilken trebokstavskode du skal oppgi for at din faktura skal komme raskt til riktig person i Entra.

Kode Ansatt
ARU Alexander Rutle
ASV Alexander Svendsen
ALS Alf Magne Strøm(EKST)
AGR Allison Grimstad
AFE Anastasia Fedotoava
ADA Anders Dahl
AKR Anders Kragh
ANO Anders Landro Olstad
AKE André Kelle
AWV Arild Wiederstrøm - Veidung
ARK Arnstein Killingtveit
AFG Asta Fritze Gjerdrum
ASM Atle Smeby
BPS Benedicte Poulsen Skarpsno
BES Benedikte Eleni Langvik Espeland
BJO Bergfrid Johannessen
BEF Bjørn Erik Fallan
BOK Bjørn Ove Kvello
BBA Bård Bakkejord
BLI Bård Lind
CRO Carina Røgden
CBL Carine Blyverket
CHB Carl Henrik Borchsenius
CLH Carl Otto Lindøen - Høifors
CSB Carl - Simen Bakken
CVA Cathrine Austheim
CKJ Cecilie Kjerringvåg
CRØ Cecilie Røsandhaug
CWR Christian Winsnes Rustand
CJE Christine Myrvold Jensen
CER Christopher Ertvaag
EKH Eirik Kamstrup Hovind
EOT Eirin Beate Otterholm
EMO Eli Hanto Moen
EGD Eline Gedde - Dahl
EME Elisabeth Meltvedt
EOL Erik Brehme Olsen(Ekst)
ESG Erik Seland Gomsrud
ENE Erling Nedkvitne
EHO Espen Holthe
ESK Espen Kristiansen
ETH Espen Thorp
EVS Eva Strømsnes
EIZ Evija Izaka
FHA Fitim Halilaj
FEA Frank Erik Ålberg
FRH Frank Randel Helgesen
FHE Fredrik Helmen
FSB Fredrik Skogly Bystrøm
FAHE Fredrik Aase Hermansen
FBO Frode Bostadløkken
FEH Frode Halvorsen
FRY Frode Ryen
GRS Gard Rosenlund Stølen
gso Geir Solheim
GTH Geir Thune
GPA Geraldo Paulina
GGU Glenn Thomas Gustavsen
gaa Grete Aasbrein
GGR Gro Ann Grimsmo Askheim
GKJ Gunnhild Kjos
HOS Hallgeir Østrem
HHE Halvor Helliesen
HHU Hanna Husemoen
HAH Harald Herlufsen
HGA Hebert Garcia
HMI Heidi Bjerkmo
HER Heidi Remmen
HGR Helen Mari Caronte Mankowsky
HRE Helene Oldeide Remmem
HST Helge Stugård
HBN Henning Berger - Nortvedt
HEN Henning Stalsberg
HHS Henriette Helene Standnes Brochmann
HKN Herald André Knutsen
HES Håvar Haugen Espelid
IOM Ida Amalie Oma
IKS Ida Kristin Schlotterbeck
IRA Ida Kristine Rande
IHÅ Imbjør Hådi
ITO Ina Wikborg Todal
ISU Inge Angus Surland
IFD Ingebjørg Foss Daae
IAA Inger Aas
IHA Iren Haagenstad
INE Ivo Negulic
JLU Jan Terje Lund
JOW Jens Ole Wien(EKST)
JEL Joe Erlend Langeland
JLI Johannes Lien
JFR Jo - Håvard Frengen
JAD Jon Anders Dahl
JAS Jon Anders Sæthre
JHL Jon Hassel Lien
JOH Jon Homnes
JBA Jørgen Bartnes
JSM Jørgen Schjelderup Mathiesen
KMH Kaja Hesselberg
KAS Karianne Strømme
KEH Karl Erik Helland
KAK Karsten Kopland
KKO Ken Jøran Konst
KEA Kenneth Aarnæs
HAR Ketil Hartweg
KIS Kim Storvoll
KIB Kjell Ivar Braathen
KJH Kjetil Haver
HOF Kjetil Hoff
KNU Knut Hegge
KSO Knut Sørngård
KRDA Kristian Røise Dahl
KTR Kristin Trollstøl Listerud
KHI Kristine Hilberg
KRH Kristine Hjellup Horne
HAG Kristoffer Hagelsteen
KYD Kåre Ydsti
LOJ Lars Olav Jahre
LOH Lars - Olav Holm
LHO Lasse Jarle Hoel
LNY Louise Nygaard
LHJ Lovise Hjortdal
MTV Madeleine Tarrou Vikhamar
MAG Magnar Rusten
MHO Maria Hope
MNG Maria Quynh Vi Nguyen
MWI Maria Rosabelle Williams
MLA Mariann Halsvik Larsen
MDT Marianne Dahl Fredsvik
MAR Marianne Farholm
MAT Marianne Torgersen
MOS Marianne Østerud
MRA Marit Rasmussen
MAB Marius Breimo
MLY Marius Lynås
RUN Marius Runde
MPA Martin Paskert
MAK Mats Akselsen
MKB Mats Kjelvik Berg
MOA Mona Aksdal
MLH Monica Ladegaard Hansen
MOF Mounia Fadouach
NHB Niels Henrik Beck
NDY Nils Ove Dybsland
NER Nina Eriksen
NFA Nora Fause
OHE Odd Hellum
OFA Oddhild Fausa
OSÆ Olav Sætran
OBI Ole Bing
OAG Ove Ågedal
PPE Pelle Persson
PHA Per Harald Hauge
PIV Per Iversen
POU Per Ola Ulseth
PAA Per Ståle Aasen
POR Pål Bjering Oroszko
PGJ Pål Gunnar Johansen
PHE Pål Hermansen
RVA Rafael Valdes
RHA Ragnar Donali Haug
RAM Ragnhild Amlie
RDR Ragnvald Drivenes
RKF Remi Kristoffer Frog
RRI Rita Ringheim
ROI Roald Øiestad
RIV Roy Iversen
RVR Roy Vraalsen
REM Roy - Erling McKellar
RUA Rune Andersen
RDO Rune Døhlen
RPE Rune Pedersen
SBA Scott Allen Babb
SSO Severin Sørlie
SVI Sigmund Virik
SKR Silje Kragstad
SMO Silje Mortensen
SLA Simen Langsholt
SWE Simen Westbye
SMOI Sissel Merete Øien
SKB Siv Kristin Bækkelund
SIL Siv Larsen
SLR Siv Lena Rishaug
SOH Sonja Horn
STI Steffen Tryggve Isene
SBE Stein Bernhoff
SJO Stein Johnsen
STJ Stein - Arne Tjore
SHA Stig Morten Hasselvold
SHO Stine Hostad
SHJ Sturla Mikael Hjelmervik
SRA Sureshkumar Ramalingam
SVS Svein Sarassen
SEK Svein Erik Kaasa
SVH Svein Haakonsen
SVN Svein Nassvik
SDY Sverre Drageset Dydland
SNA Szymon Nakonieczny
TAL Tajma Lozo
TEH Terje Hatlelid
TBJ Thomas Bjørkesett
TSC Thomas Scott Lie
THF Thor Øivind Frankrig
TNG Thuy Nguyen
TRB Tine Rustberggard Bjørn
TOF Tom Flataukan
TRI Tom Riseth
TVJ Tom Vidar Johannesen
TOW Tom Wickmann
TMA Tom Øyvind Mauland
TTH Tommy Thorsen
TOM Tone Omsted
TBL Tonje Blaker
TOK Tonje Kvassheim
TIS Torbjørn Isene
TOS Tord Solvoll
TBA Tore Bakken
TOL Tore Lia
TVG Tor - Vidar Gundersen
TKE Trine Kristoffersen Eidem
TEL Tron Elvenes
THN Trond Harry Næss
TLO Trond Løkseth
TSI Trond Simonsen
THA Trude Hårseide
VFÅ Vanja Fjelstad Åberg
VLI Victoria Lie
VAR Vidar Arstein
ØRU Øivind Ruud
ASK Åsmund Skatvedt