Hvem er vi?

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.
Vi tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg av høy kvalitet og med sentral beliggenhet.

Fakta om Entra

Per Q3 2018

Porteføljens markedsverdi er på
45
milliarder
Vi eier og drifter ca.
1,3
mill. kvadratmeter
Vi eier
92
eiendommer
Offentlig sektor utgjør ca.
63%
av vår kundeportefølje
Våre leiekontrakter har i snitt
7,4
år gjenværende leietid
Vår utleiegrad er
97%
 

Om Entra

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. 

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Papirbredden Eiendom AS, Hinna Park Eiendom ASOslo S Utvikling og Entra OPF Utvikling AS.

Entra ble etablert 1. juli 2000 gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg.

Geografisk eksponering

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Markedsverdi av forvaltningsporteføljen i prosent per Q3 2018.

Konsernledelsen

Konsernledelsen i Entra består av to kvinner og tre menn. Arve Regland er administrerende direktør i selskapet.

Se hele konsernledelsen

Styret

Siri Hatlen er styreleder i Entra. Styret velges av generalforsamlingen.

Se hele styret

Våre verdier:
nyskapende, ansvarlig,
tett på og ett lag

Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer oss til å levere gode resultater og veileder oss i hvordan vi jobber med kunder og hverandre. Det er vår ambisjon at verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Miljøbygg i verdensklasse

Vi bygger verdens mest miljøvennlige kontorbygg på Brattørkaia i Trondheim.

Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en del av utfordringen til å bli en del av løsningen. Entra har som strategi å være miljøledende i bransjen.

Entras miljøarbeid

Grønne fordelsavtaler

Å velge miljøriktige lokaler skal lønne seg. Med grønne fordelsavtaler samarbeider leietakere og Entra for å finne miljøfornuftige løsninger til gevinst både for leietaker og miljøet.
 

Les mer om Grønne fordelsavtaler

Byutvikling

Entra skaper byområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige til glede for de som bor og jobber der.

Lær mer om Entras bidrag i byutviklingen

HMS på dagsorden

HMS er vår viktigste prioritet. Svært mange arbeider i våre bygg, og vi har ansvar for en rekke prosjekter. Vi arbeider aktivt for å forebygge og forhindre uønskede hendelser.

HMS og etikk i Entra

Universell utforming

Vi i Entra mener det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger. Vi tar derfor universell utforming på alvor.

Vårt arbeid med universell utforming

Hovedsamarbeids­partner for Ridderrennet

Entra er stolt hovedsamarbeidspartner for universell idrettsglede på Ridderrennet gjennom 18 år. Ridderrennet dreier seg om mye mer enn et sponsorat. Entra-medarbeidere stiller som frivillige, og gjennom Entras unge ridder-stipend bidrar vi til å motivere flere i deres imponerende, målrettede innsats i hverdagen.

Universell idrettsglede

Byutvikling med Kirkens Bymisjon

Entra samarbeider med Kirkens Bymisjon om en felles positiv byutvikling. Sammen ønsker vi å ta tak i sosiale utfordringer i bymiljøet, med målsetning om å skape et tryggere og bedre nærmiljø.

Mer om samarbeidet

Å jobbe i Entra

Entra er en profesjonell organisasjon med ambisjon om å tiltrekke oss de beste, beholde og utvikle medarbeidere. Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, kan Entra være riktig arbeidsplass for deg.

Møt våre medarbeidere og se ledige stillinger

Konsernledelsen

 

Arve Regland

Stilling: Administrerende direktør

Mail: arve.regland@​entra.no

Telefon: +47 479 07 700

Født: 1972

Ansatt: 2014

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI og Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole

Antall aksjer: 52.087

 

Anders Olstad

Stilling: Finansdirektør

Mail: anders.olstad@​entra.no

Telefon: +47 900 22 559

Født: 1967

Ansatt: 2015

Utdannelse: Master of Business, Insead. Sjøkrigsskolen

Antall aksjer: 40.379

 

Sonja Horn

Stilling: Direktør eiendomsforvaltning

Mail: sonja.horn@​entra.no

Telefon: +47 905 68 456 

Født: 1973

Ansatt: 2013

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 21.662

 

Per Ola Ulseth

Stilling: Direktør prosjektutvikling

Mail:  poul@​entra.no

Telefon:  +47 982 10 500

Født: 1966

Ansatt: 2018

Utdannelse:  Sivilingeniør og Master i Teknologiledelse, begge fra NTNU  (MSc («Sivilingeniør») 

Antall aksjer: 0

 

Åse Lunde

Stilling: Direktør digitalisering og forretningsutvikling

Mail:  ase.lunde@​entra.no

Telefon:  +47 928 48 318

Født: 1973

Ansatt: 2018

Utdannelse:  Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 1.753

1

Styret

 

Siri Hatlen

Styrets leder

 

Styreleder fra 2012

Født: 1957

Utdannelse: Sivilingeniør NTNU, MBA INSEAD

Andre styreverv: Styreleder i Teknologirådet og Universitetsstyret for NBMU, Bane NOR SF og DNT Oslo og omegn. Styremedlem i Nobels fredssenter, Eksportkreditt Norge AS, Norsk Bremuseum, Fjord1 ASA, Medi3 AS og Magnus Invest AS.

Antall aksjer per 31.12.16: 1.163

 

Kjell Bjordal

Nestleder

 

Styremedlem fra 2012

Født: 1953

Utdannelse: Siv Øk NHH, 1. avd. juridicum UiO, AMP Wharton B,Scool

Andre styreverv: Styreleder i Norsk Landbrukskjemi AS, BC SPV II AS, Axess Holding AS, Axess AS, Sparebank 1 SMN, Broodstock Capital Partners AS, Nordlaks Oppdrett AS, Nordlaks Produkter AS, Smolten AS. Styremedlem i BC SPV I AS

Antall aksjer per 31.12.16: 44.704

 

 

Widar Salbuvik

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2016

Født: 1958

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Andre styreverv: Styreleder i Breiangen AS, Asset Buyout Partners AS/Asset Buyout Partners Invest AS, HR-Gruppen AS, Herøya Næringspark AS, Hotell Refsnes Gods AS, Sabar AS, Vindsteg AS, Sameie Skoggata, Refsnes Gods Eiendom AS, Styremedlem i Bjørnøen AS, Kings Bay AS, Havfonn AS, Hitec Vision, Zeiner Gruppen AS, Skolt Holding AS, Kvernhuset AS, View Software AS, Storstein  AS

Antall aksjer: 10.000

 

Ingrid Dahl Hovland

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2017

Stilling: Adm. direktør i Nye Veier AS

Født: 1959

Utdannelse: Siviløingeniør fra NTH (NTNU), ledelsesprogram fra Business Kolding Institute og INSEAD

Andre styreverv: Nestleder i styret i Undervisningsbygg AS

Antall aksjer: 0

 

Katarina Staaf

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2016

Født: 1967

Utdannelse: Civilekonom Handelshögskolan i Gøteborg

Andre styreverv: Fastpartner AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Sensys Gatso Group AB, Sjätte AP-fonden

Antall aksjer: 500

 

 

Linnea Scharning

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2018

Født: 1988

Stilling i Entra: Driftsansvarlig

Utdannelse: Studier i økologi og naturressurser, Universitetet i Sørøst-Norge

Antall aksjer: 0

 

 

Erling Nedkvitne

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2018

Født: 1962

Stilling i Entra: Kategorisjef

Utdannelse: Sivilingeniør fra University of Glasgow, Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 9.384

Samfunnsansvar

Entra skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etiske og sunn forretningsdrift.

Entra opprettholder en tett dialog med sine interessenter. Slik dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter, forskningsmiljøer og andre deltakere i bransjen er avgjørende for Entras arbeid med samfunnsansvar. Vi mener at samarbeid med andre er viktig for å gjøre større fremskritt i arbeidet med å oppnå en bærekraftig verdikjede.

Entra har definert de tre følgende områdene som viktige for å kunne levere et betydelig og positivt bidrag til samfunnet og oppnå en bærekraftig verdikjede:

• Miljø

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

• Korrupsjonsbekjempelse og forretningskriminalitet

Rapport om samfunnsansvar i Entra i 2017

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2016

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2015

 

Entra er miljøledende i bransjen

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

 

Vi har som mål å være den bransjeaktøren som kundene, investorene og leverandørene oppfatter som miljøledende over tid. Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av Entras strategi og praktiske arbeid, og forventes å gi konsernet et tydelig konkurransefortrinn.

Det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for Entra og for våre kunder. Kunder som velger miljøvennlige bygg vil få lavere bokostnader over tid, blant annet som følge av lavere totale energikostnader.

Grønn fordelsavtale

Målet med grønne fordelsavtaler er å få til et tett samarbeid mellom Entra og leietakere for å jobbe mot miljøfornuftige løsninger. Det arbeides for eksempel innenfor områder som energibruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig miljøpåvirkning.

Gjennom grønn fordelsavtale forplikter Entra seg til å:

 • kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen 
 • beregne innsparingen
 • finansiere investeringen på en slik måte at leietakers innsparing fra første dag er større enn kostnaden ved nedbetalingen av tiltaket.

Leietaker forplikter seg til å:

 • prioritere miljøaspektet
 • ha den miljømessige belastningen med i vurderingen rundt sin bruk av lokalene
 • sammen med Entra gjennomgå miljøstatus og oppfølging av tiltak

Kontakt Entras kundesenter for mer informasjon om Grønn fordelsavtale.

Miljøbygg i verdensklasse

Entra utvikler miljøledende bygg, uavhengig av om det er nybygg eller rehabilitering av eksisterende eiendoms­masse.

Les mer om:

Powerhouse Kjørbo 
Fredrik Selmersvei 4 
Papirbredden 2 
Brattørkaia 15

Disse fire siste miljøprosjektene til Entra, har samlet gitt en merverdi på NOK 80 millioner.

Lavt energiforbruk

Energiforbruk er den viktigste faktoren i miljøbelastningen fra næringsbygg. Energiforbruk står for 94 % av Entras samlede karbonfotavtrykk, og i flere år har Entra jobbet systematisk for å redusere energiforbruket i sin eiendomsportefølje.

I 2015 var energiforbruket i Entras eiendomsportefølje på 155 kWh/kvm. Til sammenligning viser energitall fra Enova at det gjennomsnittlige energiforbruket i bransjen var på 212 kWh/kvm i 2014.

Miljøkrav til leverandører

Entra krever i sine avtaleforhold at viktige leverandører skal være miljøsertifisert eller ha en etablert miljøstrategi. De leverandører som ikke har dette forplikter seg til å etablere en miljøstrategi innen seks måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold. Entra vurderer løpende avvikling av leverandørforhold der dette kravet ikke tilfredsstilles.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

 • Ved nye prosjekter og bygninger står byutvikling, miljø og hyggelig atmosfære sentralt i planleggingen.
 • Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi både ut fra bevarings- og fornyingsperspektiv.
 • Entra er en viktig pådriver for at det i byområdene tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.
 • Kulturminneverdiene i Entras bygninger ivaretas i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Entra har god dialog med samarbeidspartnere og konkurrenter i områdene hvor det arbeides med byutvikling.
 • Vi er opptatt av lokalmiljøet og involverer naboer, lokalpolitikere og andre som bor eller arbeider i konsernets byutviklingsområder i forbindelse med nybygg og rehabiliteringer. Involveringen kan dreie seg om nabomøter, nabobrev, folkemøter, informasjon til lokalpresse og én til én dialog med utvalgte målgrupper.

Eksempler på byutviklingsområder hvor Entra er en viktig bidragsyter er Sandvika, Helsfyr og Tøyen i Oslo, Brattørkaia i Trondheim og Papirbredden i Drammen.

HMS og Etikk

HMS

Entras HMS-policy er «Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter».

Entra arbeider kontinuerlig og systematisk for dette på ulikt vis, bl.a. gjennom opplæring, leverandørutvelgelse og revisjoner.

Entras leverandører skal minst følge gjeldende lovverk, for å sikre egne ansatte og andre som er tilknyttet arbeidsplassen sunne og trygge arbeidsforhold. Entras HMS-rutiner skal følges. Entra foretrekker leverandører som måler sin HMS-prestasjon, som har gode systemer for HMS, kvalitet og samfunnsansvar, og som arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring.

Etikk

Medarbeidere:

 • Etiske retningslinjer: Entra har utviklet etiske retningslinjer som alle medarbeidere er godt kjent med. Alle ansatte bekrefter årlig at de er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene til Entra og forplikter seg til å følge disse. Øvelser blir regelmessig gjennomført.
 • Menneskerettigheter: Entra er mot all form for diskriminering. Temaet menneskerettigheter er særskilt relevant knyttet til arbeidstakerrettigheter hos Entras leverandører.

Leverandører:

 • Krav i kontrakter og kommuniseres ved avtaleinngåelse.
 • Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp stiller krav om at våre leverandører følger lover og regler for korrupsjon, ansettelsesforhold og skatt og avgifter. Innkjøpsreglementet er tydelig, og vi gjennomfører regelmessig kursing av ansatte

Regler for Etikk i Entra

Entras retningslinjer for ansvarlige innkjøp

Universell utforming i Entra

Entra mener det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger. Vi tar derfor universell utforming på alvor.

Universell utforming respekterer mangfold blant mennesker og er en strategi for inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål. Det betyr å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskrift om universell utforming er et resultat av Diskriminerings- og likestillingsloven som trådte i kraft i 2009.

I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stilles det krav til at eksisterende bygg rettet mot allmennheten skal tilrettelegges for universell utforming, men det er ikke gitt noen frist for når dette skal utføres. Entra har som målsetting å være foregangsvirksomhet.

Plikten til universell utforming omfatter ikke tiltak som vil innebære en «uforholdsmessige byrde» for virksomheten og vurderes derfor individuelt. Ved nybygg og omfattende rehabiliteringer i Entra skal kravene til TEK10 følges fullt ut.

Entra har kartlagt vår eksisterende eiendomsportefølje, og gjør kontinuerlig tiltak for å sikre bedre universell tilgjengelighet til våre bygg. Prioriteringen her har vært justering av tunge dører, etablering av ramper og markering av glassfelt for å unngå sammenstøt.

Entra tar også ansvar for universell utforming ved utearealer, ved inngangspartier, fellesarealer og frem til leietakers arealer. Her overtar leietaker ansvaret i vår eksisterende bygningsmasse. Ved nybygg og totale/omfattende rehabiliteringer vil kravene til universell utforming bli ivaretatt.

Hovedsamarbeids­partner for Ridderrennet

Entra har vært hovedsamarbeidspartner for Ridderrennet siden 2000. Hvert år kommer 500 deltakere med en funksjonshemning fra Norge og utlandet til Beitostølen for å delta på aktiviteter og konkurranser innen ski, skiskyting, alpint og snowboard. Høydepunktet er Ridderrennet lørdag der deltakerne går opp til 20 kilometer med egen ledsager.

Årlig deltar medarbeidere i Entra som frivillige under Ridderrennet på Beitostølen. Ridderrennet er en læringsarena for Entra for å lære mer om de enkeltes utfordringer i hverdagen. Entras medarbeidere får nyttige erfaringer som er direkte overførbare til konsernets kontinuerlige arbeid med universell utforming.

Daglig jobber over 30 000 personer i et av kontorbyggene til Entra. Det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger.

Entras unge ridder-stipend

Med Entras unge ridder-stipend, opprettet i 2014, ønsker Entra å bidra til å motivere flere i deres imponerende, målrettede innsats i hverdagen. Stipendet er et resultat av at Entra har latt seg særlig imponere av de unge og nyskadede som deltar på Ridderrennet. Plutselig sykdom, ulykker eller uventede hendelser kan på få sekunder snu opp ned på menneskers liv. Det å samle krefter til å starte på nytt, å begynne med opptrening og å gradvis ta stegene tilbake til livet - det står det stor respekt av.

Statuetter

Stipendet er tenkt å være en motivasjonsfaktor, ikke en talent- eller prestasjonsbasert tildeling. Mottakeren av Entras unge ridder-stipend har utvist en imponerende innsats for å motivere seg selv og andre under Ridderuka, og også ellers i hverdagen. Entras unge ridder utmerker seg spesielt som godt forbilde for andre gjennom Ridderrennets ungdomsarbeid. Den unge ridderen er ikke nødvendigvis den som står øverst på pallen under premieutdelingen, men snarere den som heier ekstra høyt på de andre deltakerne, gir en hjelpende hånd til en venn, eller tar et ansvar for felles motivasjon blant de unge deltakerne.

Samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon 

Entras samarbeid med Kirkens Bymisjon har som formål å bidra til en positiv byutvikling. Gjennom samarbeidet ønsker vi å styrke de konstruktive tiltak Bymisjonen driver i forbindelse med sosiale utfordringer i byene som omfattes av avtalen; Oslo og omegn, Bergen og Trondheim.

For Entra er samarbeidet et ledd i vår forretningsstrategi og vårt samfunnsansvar, der bymiljøaspektet løftes frem. Den delen av samarbeidet som omfatter Oslo-regionen, vil inngå som del av det nystartede «nabosamarbeidet», som involverer flere bedrifter i Oslo sentrum/Bjørvika. Her er det overordnede målet for partene å skape et tryggere og bedre nærmiljø for alle som ferdes i Oslo sentrum/Bjørvika-området.

Avtalen innebærer at Entra er offisiell samarbeidspartner til Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, og støttespiller til bymisjonsstiftelsene i Bergen og Trondheim.

Jobbe i Entra

Entra er en profesjonell organisasjon med ambisjon om å tiltrekke oss de beste, beholde og utvikle medarbeidere, og fremstå med en felles og samlet Entra-kultur.

Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, kan Entra være riktig arbeidsplass for deg.

Din utvikling

Entras forretningsidé og verdier legger føringer for hvordan vi jobber med å utvikle våre medarbeidere. Vi ønsker oss medarbeidere som har riktig kompetanse, og som er i stand til å ta ansvar og utvikle, anvende og dele kunnskap.

Entra har prosesser for evaluering, målfastsettelse, utvikling og oppfølging gjennom året. En av arenaene som skal ivareta utvikling er Entraskolen. Gjennom Entraskolen tilbys alle medarbeidere et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen temaer som HMS, introduksjonsprogram, eiendomsfaglig kompetanse, lederutvikling, kundebehandling og økonomi.

Easycruit widget


Hvordan er det å jobbe i Entra?

Se hva våre medarbeidere synes om sin jobbhverdag og hvordan det er å jobbe i Entra.

«Jeg trives med å jobbe i Entra på grunn av utfordrende arbeidsoppgaver, krevende og trivelige kunder, og ikke minst mine gode arbeidskollegaer.»

Navn: Stig Hasselvold
Stilling: Driftsansvarlig
Utdanning: Teknisk fagskole, bygg- og anleggsbransjen, eiendomsbransjen siden 1990

Stine Hostad

 

«Det er morsom og lærerikt å jobbe i en bedrift hvor vi har kompetanse og mulighet til å være med og å utvikle mange svært gode og aktuelle prosjekter. Min arbeidshverdag består mye av å utvikle Brattørkaia fra et lukket industriområde til et levende byrom. For meg er det inspirerende å følge de ulike fasene av prosjektet og å samarbeide med dyktige og engasjerte kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og offentlige beslutningstakere.»

Navn: Stine Hostad
Stilling: Leder Entra Trondheim
Utdanning: MBA i Strategisk Ledelse fra NHH. Bachelor i markedskommunikasjon, og eiendomsmegling fra BI

 

 

 

Gaute Dammen Tyssebotn

 

«I Entra får jeg være med å skape verdier helt fra idéstadiet og frem til leietaker er fornøyd i sin daglige bruk av våre eiendommer. Jeg jobber med noen flotte eiendommer, og samarbeider både med kunnskapsrike kolleger og spennende leietakere. Min stilling har et spennende grensesnitt mellom oppfølging av eksisterende leietakere og jakten på nye. Ingen dager er like, men hver dag gleder jeg meg over å få være en del av et kompetent, målrettet og inkluderende arbeidsmiljø.»

Navn: Gaute Dammen Tyssebotn
Stilling: Eiendomssjef
Utdanning: Cand.jur. ved UiB/UiO med fordypning i eiendom

 

Odmund Fintland

 

«Jeg har aldri en kjedelig arbeidsdag og variasjon i oppgavene er stor. Jeg er heldig som får lov til å arbeide med de beste i eiendomsbransjen, og jeg treffer mange spennende mennesker både i Entra og hos våre leietakere. Jeg stortrives med å arbeide i Entra, som har tatt mål av seg å være et miljøledende eiendomsselskap.»

Navn: Odmund Fintland
Stilling: Leder drift og teknisk
Utdanning: Fagbrev elektromontør Gr. L. Markedsøkonom. Tilleggsutdanning i sjøforsvaret

 

 

Innkjøp i Entra

Entra ønsker å opptre som en ansvarlig kjøper på vegne av oss selv, men også på vegne av våre kunder og deres brukere i bygget. Entras leverandører skal bidra positivt til våre kunders omdømme.

De fleste av våre avtaler kan benyttes av våre kunder. I innkjøpsarbeidet arbeider vi for å få på plass konkurransedyktige betingelser knyttet til pris, kvalitet, service, osv. Sentralt i innkjøpsarbeidet står samfunnsansvar, etikk, HMS og miljø.

Kontaktperson

Marius Breimo

Innkjøpssjef

+47 91 51 54 43

mb@​entra.no

Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp

Innkjøpsvirksomheten i Entra kjennetegnes av høy etisk standard. Det er konkurranse om leveransene og alle tilbydere likebehandles.

Samfunnsansvar er en naturlig del av virksomheten til Entra og har stor innvirkning på innkjøpsarbeidet. Mye av verdiskapingen til Entra skjer ved utvikling og drift av eiendommene i tett samarbeid med våre leverandører. Entras samfunnsansvar er ivaretatt i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at det skal tas bransjeledende miljøhensyn både i produksjon og i det ferdige produkt, at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres, leverandøren skal ha ryddig forretningsdrift og et kontrollert forhold til sine underleverandører. Mer om dette finnes i vårt dokument «Samfunnsansvarlige innkjøp». Aksept av dokumentet er en forutsetning for å få avtale med Entra uavhengig om det er for utvikling av prosjekter eller kjøp av varer og tjenester.

Les mer om Entras miljøarbeid

Fakturering 

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturer. 
Les vår implementeringsguide og send testfaktura. 

I vår implementeringsguide for e-faktura finner du informasjon og oversikt over alle konsernets e-fakturaadresser.

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til faktura@entra.no. Merk - kun en faktura pr. pdf.

Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap)
 • Leverandørens navn
 • Leverandørens organisasjons­nummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag
 • Godkjente signerte timelister
 • Trebokstavskode til fakturamottaker i Entra (se tabell lenger ned på siden)
 • Ved prosjekter må prosjektnummer angis

Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender for komplettering.

11

Fakturamottaker

Finn trebokstavskode for fakturamottaker

Her kan du enkelt finne hvilken trebokstavskode du skal oppgi for at din faktura skal komme raskt til riktig person i Entra.

Kode Ansatt
AEI Astrid Eiterstraum
AFE Anastasia Fedotoava
AGL Anne Grethe Lotsberg
AGR Allison Grimstad
AJJ Alf-Jørgen Jørgensen
AKE Andre Kelle
AKR Anders Kragh
ALU Åse Lunde
ANO Anders Olstad
AOR Anders Oreddson
ARE Arve Regland
ARK Arnstein Killingtveit
ARY Arild Rygg
ASM Atle Smeby
ASV Alexander Svendsen
AVA Arild Vavik
AVE Are Vestrum
AWV Arild Wiederstrøm-Veidung
BBA Bård Bakkejord
BBR Bjørn Basse Rollheim
BES Benedikte Espeland
BFR Beth Frøholm
BJO Bergfrid Johannesen
BOK Bjørn Ove Kvello
BTO Bente Aase Todnem
BAA Beate Aasen
CER Christopher Ertvaag
CHA Cato Haug
CJE Christine Myrvold Jensen
CKJ Cecilie Kjerringvåg
CRO Carina Røgden
CRØ Cecilie D.B Røsandhaug
CVA Cathrine Vaar Austheim
CWR Christian W.Rustand
DHE Daniel Hedenstrøm
DOV Dag Christer Øverland
EBA Erik Bergendahl Andresen
EBL Einar Blakstad
EBO Einar Børve
EGD Eline Gedde-Dahl
EIZ Evija Izaka
EKA Espen Karlsen
EKO Elisabeth Kolflaath
EMO Eli Hanto Moen
ENE Erling Nedkvitne
ESC Espen Schaug
ESG Erik Seland Gomsrud
ESJ Eirik Jacobsen
ESK Espen Kristiansen
ETH Espen Thorp
EVS Eva Strømsnes
FBO Frode Bostadløkken
FEA Frank Ålberg
FEH Frode Halvorsen
FHA Fitim Halilaj
FHE Fredrik Helmen
FRH Frank Randel Helgesen
FRØ Frank Rødal
GAK Gine Andrea Kronberg
GDT Gaute Dammen Tyssebotn
GGK Geir Graff Kallevåg
GGR Gro Ann Grimsmo Askheim
GGU Glenn Gustavsen
GKJ Gunhild Kjos
GPA Geraldo Paulina
GSO Geir Solheim
GTH Geir Thune
GAA Grete Aasbrein
HAH Harald Herlufsen
HAL Harald Allertsen
HAR Ketil Hartwg
HAU Harald Haugerud Ekstern
HBN Henning Berger-Nordtvedt
HEM Henrik Melder
HEN Henning Stalsberg
HER Helene Remmem
HES Håvar Haugen Espelid
HGA Hebert Garcia
HGR Helen Mari Caronte Grønland
HHE Halvor Helliesen
HHS Henriette Helene Standnes Brochmann
HJB Hans-Jacob Brandt
HKN Herald Andre Knutsen
HKO Helge Koppang
HLE Hien Tran Le
HMI Heidi Bjerkmo
HOF Kjetil Hoff
HOS Hallgeir Østrem
HPL Hans-Petter Lien
HPS Hans Petter Skogstad
HST Helge Stugård
HUS Tom Husby
HWS Henrik W. Sutterud
IHV Ingebjørg Holm Vogt
IKS Ida Schlotterbeck
IRA Ida Kristine Rande
ISU Inge Surland
IWE Lovisa Westman
IAA Inger Aas
JBA Jørgen Bartnes
JEL Joe Erlend Langeland
JF2 Jo Håvard Frengen
JHE Jan Tore Herfjord
JKI John Kirkholt
JLU Jan Terje Lund
JNO Jan Åge Norderud
JVL Joachim von der Lippe
JØB Jørn Bråteng
KAS Karianne Strømme
KEA Kenneth Aarnæs
KEH Karl Erik Helland
KEI Katrine Eide
KHI Kristine Hilberg
KHV Knut Olsen Hvattum
KIB Kjell Ivar Braathen
KJA Kjartan Aarbø
KJH Kjetil Haver
KKO Ken Jøran Konst
KKU Kenan Kulaglic
KLO Kate Yvonne Lofsberg
KMH Kaja Marie Hesselberg
KSO Knut Sørngård
KTR Kristin Trollstøl
KVA Kathrine Rønsen Vanem
LAN Lene Andersen-Berg
LBU Lirika Buzhala
LHO Lasse Hoel
LKV Lars Espen Kverne
LLI Leif Lindberg
LLU Lars Lunde
LMA Lars Martinsen
LNY Louise Nygaard
LOJ Lars Olav Jahre
LTS Linnea Tviberg Scharning
MAB Marius Breimo
MAK Mats Akselsen
MAL Margrethe Landrø
MAR Marianne Farholm
MAT Marianne Torgersen
MCH Marthe Marie Grimsrud Christensen
MDT Marianne Dahl Treseng
MEN Mikkel Enstad
MJO Marthe Jørgensen
MLA Mariann Halsvik Larsen
MLH Monica Ladegaard Hansen
MLY Marius Lynås
MOS Marianne Østerud
MRU Magnar Rusten
MSE Mette Sæther
MVI Magnus Vissebråten
MWA Maria Larsen Walgermo
MWI Maria Rosabelle Williams
NDY Nils Ove Dybsland
NER Nina Eriksen
NFA Nora Fause
NVO Nicholas Vogt
OAG Ove Ågedal
OAN Ørjan Andersson
OBI Ole Bing
OER Øystein Eriksen
OFI Odmund Fintland
OHE Odd Hellum
OHØ Ove Høiland
OIE Odd Ivar Ekle (Erik Morken i Hent AS)
OQU Omar Mohammed Qureshi
OSÆ Olav Sætran
PBA Pia Bakken
PGJ Pål Gunnar Johansen
PHA Per Harald Hauge
PHE Pål Hermansen
PIV Per Iversen
POR Pål Oroszko
POU Per Ola Ulseth
RAM Ragnhild Amlie
RDO Rune Døhlen
RDR Ragnvald Drivenes
REM Roy Erling McKellar
RER Roger Eriksen
RES Resepsjon Entra
RESMA Resepsjon Malmskriverveien 18
RFU Rune Furunes
RHA Ragnar Haug
ROI Roald Øiestad
RPE Rune Pedersen
RST Reidar Steine
RUA Rune Andersen
RVR Roy Vraalsen
SBA Scott Babb
SDY Sverre Dydland
SEK Svein Erik Kaasa
SFE Sanaz Ormaz Ferdowsi
SHA Stig Hasselvold
SHJ Sturla Hjelmervik
SHO Stine Hostad
SIL Siv Larsen
SIR Siri Steinbakk
SJO Stein Johnsen
SKB Siv Kristin Bækkelund
SKJ Steinar Kjus
SLA Simen Langsholt
SLR Siv Lena Rishaug
SMO Silje Lillebø Mortensen
SNB Sverre Bjørndal
SNI Sverre Nilsen
SOH Sonja Horn
SPE Steinar Pettersen
SRA Sureshkumar Ramalingam
SSC Sindre Schei
STE Sigurd Stensbråten
STH Henrik Standnes
STI Steffen Tryggve Isene
STO Steffen Torp
SVH Svein Haakonsen
SWE Simen Westbye
TAB Tove Marie Abrahamsen
TAL Tajma Lozo
TAR Taale Arstad
TBJ Thomas Bjørkesett
TEH Terje Hatlelid
TEI Tore Andre Eide
TEL Tron Elvenes
THA Trude Hårseide
THN Trond Harry Næss
TIS Torbjørn Isene
TKE Trine Kristoffersen
TKR Tom Krusche Pedersen
TLO Trond Løkseth
TMA Tom Øyvind Mauland
TNG Thuy Nguyen
TOB Tom Bratlie
TOH Torstein Håland
TOI Terje Øimoen
TOL Tore Lia
TOM Tone Kristin Omsted
TOR Terje Orsbye
TOS Tord Solvoll
TRB Tine Rustberggard Bjørn
TRI Tom Ivar Riseth
TRU Tommy Rustad
TSA Torstein Saksen
TSC Thomas Scott Lie
TSI Trond Simonsen
TSO Tine Solstad
TTA Tron Tangeraas
TTH Tommy Thorsen
TTK Tore Thagaard Kristensen
TVG Tor Vidar Gundersen
TVJ Tom Vidar Johannesen
VAR Vidar Arstein
VBR Viggo Brurud
VFÅ Vanja Fjelstad Åberg
VIK Vikar Hinna Park
VLI Victoria Emilie Lie
VSA Vidar Sagen
ØRU Øivind Ruud