Prosjekter

Entra har omfattende erfaring og kompetanse innen regulering, prosjektering, renovering og bygging av nye kontorbygg.

Prosjekter: 0
Lukk

Covid-19

Helse og sikkerhet har høyeste prioritet for Entra, og vi vil bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi følger daglig myndighetenes anbefalinger, og vurderer fortløpende tiltak.

Entra har iverksatt en egen beredskapsplan med nye rutiner for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i denne situasjonen. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å følge Folkehelseinstituttets (FH) og Utenriksdepartementets (UD) risikovurderinger, anbefalinger og reiseråd når det gjelder koronaviruset.

Vi er i tett dialog med våre leietakere og betjener vårt kundesenter på vanlig måte. For allmenn informasjon om covid-19, se: https://helsenorge.no/koronavirus