Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,4 millioner kvadratmeter, fordelt på 95 bygg (per Q2 2021).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Brynsveien 11-13

Ledig areal: 185–1 125 kvm

Gå til prospekt

Drammensveien 134

Ledig areal: 1 299–1 300 kvm

Gå til prospekt

Grønland 51

Ledig areal: 276 kvm

Gå til prospekt

Kongens gate 87

Ledig areal: 200–7 500 kvm

Gå til prospekt

Schweigaards gate 16

Ledig areal: 150–1 424 kvm