Om Entra

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Miljø

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Les mer
Porteføljens markedsverdi er på
52
milliarder
Vi eier og drifter ca.
1,3
mill. kvadratmeter
Vi eier
90
eiendommer
Offentlig sektor utgjør ca.
59%
av vår kundeportefølje
Vår utleiegrad er
97%
 

Geografisk eksponering

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Markedsverdi av forvaltningsporteføljen i prosent per Q3 2020.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

Les mer

Jobbe i Entra

Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, vil vi gjerne høre fra deg.

Les mer

Konsernledelsen

 

Sonja Horn

Stilling: Administrerende direktør

Mail: sonja.horn@​entra.no

Telefon: +47 905 68 456 

Født: 1973

Ansatt: 2013

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 25.220 per 30.06.19

 

Anders Olstad

Stilling: Finansdirektør

Mail: anders.olstad@​entra.no

Telefon: +47 900 22 559

Født: 1967

Ansatt: 2015

Utdannelse: Master of Business, Insead. Sjøkrigsskolen

Antall aksjer: 49.559 per 30.06.19

 

Åse Lunde

Stilling: Direktør digitalisering og forretningsutvikling

Mail:  ase.lunde@​entra.no

Telefon:  +47 928 48 318

Født: 1973

Ansatt: 2018

Utdannelse:  Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 4.373 per 30.06.19

 

Per Ola Ulseth

Stilling: Direktør prosjektutvikling

Mail:  poul@​entra.no

Telefon:  +47 982 10 500

Født: 1966

Ansatt: 2018

Utdannelse:  Sivilingeniør og Master i Teknologiledelse, begge fra NTNU  (MSc («Sivilingeniør») 

Antall aksjer: 2.074 per 30.06.19

 

Tore Bakken

Stilling: Direktør for marked og eiendomsutvikling

Mail: tore.bakken@​entra.no

Telefon: +47 900 40 250

Født: 1967

Ansatt: 2019

Utdannelse: Eiendomsstudier, Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 0

 

Kjetil Hoff

Stilling: Direktør eiendomsforvaltning

Mail: kho@​​entra.no

Telefon: +47 950 69 889

Født: 1977

Ansatt: 2018

Utdannelse: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Antall aksjer: 1.141

 

 

Kristine Hilberg

Stilling: Direktør HR og organisasjon

Mail: kristine.hilberg@​entra.no

Telefon: +47 959 39 919

Født: 1972

Ansatt: 2013

Utdannelse: Master Human Resource Management

Antall aksjer: 3682 per 01.12.19

1

Styret

 

Siri Hatlen

Styrets leder

 

Styreleder fra 2012

Født: 1957

Utdannelse: Sivilingeniør NTNU, MBA INSEAD

Andre styreverv: Styreleder i Teknologirådet og Universitetsstyret for NBMU, Bane NOR SF og DNT Oslo og omegn. Styremedlem i Nobels fredssenter, Eksportkreditt Norge AS, Norsk Bremuseum, Fjord1 ASA, Medi3 AS og Magnus Invest AS.

Antall aksjer per 31.12.16: 1.163

 

Kjell Bjordal

Nestleder

 

Styremedlem fra 2012

Født: 1953

Utdannelse: Siv Øk NHH, 1. avd. juridicum UiO, AMP The Wharton School

Andre styreverv: Styreleder i Norsk Landbrukskjemi AS, BC SPV II AS, Axess Holding AS, Axess AS, Sparebank 1 SMN, Broodstock Capital Partners AS, Nordlaks Oppdrett AS, Nordlaks Produkter AS, Smolten AS. Styremedlem i BC SPV I AS

Antall aksjer per 31.12.16: 44.704

 

 

Widar Salbuvik

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2016

Født: 1958

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Andre styreverv: Styreleder i Breiangen AS, Asset Buyout Partners AS/Asset Buyout Partners Invest AS, HR-Gruppen AS, Herøya Næringspark AS, Hotell Refsnes Gods AS, Sabar AS, Vindsteg AS, Sameie Skoggata, Refsnes Gods Eiendom AS, Styremedlem i Bjørnøen AS, Kings Bay AS, Havfonn AS, Hitec Vision, Zeiner Gruppen AS, Skolt Holding AS, Kvernhuset AS, View Software AS, Storstein  AS

Antall aksjer: 10.000

 

Benedicte Schilbred Fasmer

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2020

Stilling: Konserndirektør bedrift i Fremtind Forsikring

Født: 1965

Utdannelse: Siviløkonom fra NHH

Andre styreverv: Farvatn AS

Antall aksjer: 0

 

Camilla AC Tepfers

Styremedlem

 

Styremedlem fra 2019

Født: 1969

Utdannelse: Sivilingeniør NTNU

Andre styreverv: Styremedlem i UNICEF Norge, Norges Forskningsråd IKTPLUSS, Dyreparken Utvikling, StrongPoint AS

Antall aksjer: 0

 

 

Marit Rasmussen

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2020

Født: 1976

Stilling i Entra: Driftsansvarlig

Utdannelse: Markedskommunikasjon, BI

Antall aksjer: 197

 

 

Erling Nedkvitne

Representant for ansatte

 

Styremedlem fra 2018

Født: 1962

Stilling i Entra: Kategorisjef

Utdannelse: Sivilingeniør fra University of Glasgow, Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI

Antall aksjer: 9.384

Samfunnsansvar

Entra skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etiske og sunn forretningsdrift.

Entra opprettholder en tett dialog med sine interessenter. Slik dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter, forskningsmiljøer og andre deltakere i bransjen er avgjørende for Entras arbeid med samfunnsansvar. Vi mener at samarbeid med andre er viktig for å gjøre større fremskritt i arbeidet med å oppnå en bærekraftig verdikjede.

Entra har definert de tre følgende områdene som viktige for å kunne levere et betydelig og positivt bidrag til samfunnet og oppnå en bærekraftig verdikjede:

• Miljø

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

• Korrupsjonsbekjempelse og forretningskriminalitet

Bærekraftsrapport 2019

Bærekraftsrapport 2018

Rapport om samfunnsansvar i Entra i 2017

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2016

Rapport om Samfunnsansvar i Entra i 2015

 

Entra er miljøledende i bransjen

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

 

Vi har som mål å være den bransjeaktøren som kundene, investorene og leverandørene oppfatter som miljøledende over tid. Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av Entras strategi og praktiske arbeid, og forventes å gi konsernet et tydelig konkurransefortrinn.

Det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for Entra og for våre kunder. Kunder som velger miljøvennlige bygg vil få lavere bokostnader over tid, blant annet som følge av lavere totale energikostnader.

Grønn fordelsavtale

Målet med grønne fordelsavtaler er å få til et tett samarbeid mellom Entra og leietakere for å jobbe mot miljøfornuftige løsninger. Det arbeides for eksempel innenfor områder som energibruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig miljøpåvirkning.

Gjennom grønn fordelsavtale forplikter Entra seg til å:

 • kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen 
 • beregne innsparingen
 • finansiere investeringen på en slik måte at leietakers innsparing fra første dag er større enn kostnaden ved nedbetalingen av tiltaket.

Leietaker forplikter seg til å:

 • prioritere miljøaspektet
 • ha den miljømessige belastningen med i vurderingen rundt sin bruk av lokalene
 • sammen med Entra gjennomgå miljøstatus og oppfølging av tiltak

Kontakt Entras kundesenter for mer informasjon om Grønn fordelsavtale.

Miljøbygg i verdensklasse

Entra utvikler miljøledende bygg, uavhengig av om det er nybygg eller rehabilitering av eksisterende eiendoms­masse.

Les mer om:

Powerhouse Kjørbo 
Fredrik Selmersvei 4 
Papirbredden 2 
Brattørkaia 15
Powerhouse Brattørkaia

Disse fire siste miljøprosjektene til Entra, har samlet gitt en merverdi på NOK 80 millioner.

Lavt energiforbruk

Energiforbruk er den viktigste faktoren i miljøbelastningen fra næringsbygg. Energiforbruk står for 94 % av Entras samlede karbonfotavtrykk, og i flere år har Entra jobbet systematisk for å redusere energiforbruket i sin eiendomsportefølje.

I 2019 er energiforbruket i Entras eiendomsportefølje på 145 kWh/kvm. I 2015 var energiforbruket 155 kWh/kvm. Til sammenligning viser energitall fra Enova at det gjennomsnittlige energiforbruket i bransjen var på 212 kWh/kvm i 2014.

Miljøkrav til leverandører

Entra krever i sine avtaleforhold at viktige leverandører skal være miljøsertifisert eller ha en etablert miljøstrategi. De leverandører som ikke har dette forplikter seg til å etablere en miljøstrategi innen seks måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold. Entra vurderer løpende avvikling av leverandørforhold der dette kravet ikke tilfredsstilles.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

 • Ved nye prosjekter og bygninger står byutvikling, miljø og hyggelig atmosfære sentralt i planleggingen.
 • Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi både ut fra bevarings- og fornyingsperspektiv.
 • Entra er en viktig pådriver for at det i byområdene tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.
 • Kulturminneverdiene i Entras bygninger ivaretas i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Entra har god dialog med samarbeidspartnere og konkurrenter i områdene hvor det arbeides med byutvikling.
 • Vi er opptatt av lokalmiljøet og involverer naboer, lokalpolitikere og andre som bor eller arbeider i konsernets byutviklingsområder i forbindelse med nybygg og rehabiliteringer. Involveringen kan dreie seg om nabomøter, nabobrev, folkemøter, informasjon til lokalpresse og én til én dialog med utvalgte målgrupper.

Eksempler på byutviklingsområder hvor Entra er en viktig bidragsyter er Sandvika, Helsfyr og Tøyen i Oslo, Brattørkaia i Trondheim og Papirbredden i Drammen.

HMS og Etikk

HMS

Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter.

Entra arbeider kontinuerlig og systematisk for dette på ulikt vis, bl.a. gjennom rutiner, opplæring, leverandørutvelgelse, revisjoner og rapportering.

For egne ansatte skal Entra ha et helsefremmende arbeidsmiljø, hvor ingen blir skadet eller syk som følge av arbeidet. Sentralt er:

 • Risikobildet til de ansatte holdes oppdatert.
 • Systematisk opplæring.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • En fungerende vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Forventninger og krav til Entras leverandører og entreprenører:

 • Entras leverandører skal minst følge gjeldende lovverk, for å sikre egne ansatte og andre som er tilknyttet arbeidsplassen, sunne og trygge arbeidsforhold.  
 • Entra foretrekker leverandører som måler sin HMS-prestasjon, som har gode systemer for HMS, kvalitet og samfunnsansvar, og som arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring.

 • Entras leverandører må følge de gjeldende HMS-rutinene i Entra.

I byggeprosjektene er følgende viktige bærebjelker:

 • Systematisk risikovurdering SHA/HMS i alle faser, fra mulighetsvurderinger til gjennomføring.
 • Sterk byggherreorganisasjon med høyt SHA-fokus.
 • Tidlig involvering av SHA-koordinatorer.

Entra stiller krav om Startbank, om bruk av HMSReg i alle rehabiliterings – og nybyggprosjekter og tillater inntil to nivåer med UE. I tillegg stilles flere spesifikke HMS-krav i gjennomføringsfasen.

Entras SHA-/HMS-krav medfølger tilbudsgrunnlaget og kontrakt. Styrende dokumenter tilgjengeliggjøres for byggherreorganisasjonen via prosjekthotell. 

Drift av bygg – noen viktige bærebjelker: 

 • Årlige HMS-risikovurderinger av byggenes tilstand.
 • Systematisk oppfølging av leietakere mht. HMS.
 • Kontinuerlig innmelding og oppfølging av HMS-avvik.
 • Bruk av rammeavtaleleverandører som blir kjent med Entras bygg og HMS-rutiner.

Etikk

Medarbeidere:

 • Etiske retningslinjer: Entra har utviklet etiske retningslinjer som alle medarbeidere er godt kjent med. Alle ansatte bekrefter årlig at de er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene til Entra og forplikter seg til å følge disse. Øvelser blir regelmessig gjennomført.
 • Menneskerettigheter: Entra er mot all form for diskriminering. Temaet menneskerettigheter er særskilt relevant knyttet til arbeidstakerrettigheter hos Entras leverandører.

Leverandører:

 • Krav i kontrakter og kommuniseres ved avtaleinngåelse.
 • Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp stiller krav om at våre leverandører følger lover og regler for korrupsjon, ansettelsesforhold og skatt og avgifter. Innkjøpsreglementet er tydelig, og vi gjennomfører regelmessig kursing av ansatte

Regler for Etikk i Entra

Entras retningslinjer for ansvarlige innkjøp

Universell utforming i Entra

Entra mener det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger. Vi tar derfor universell utforming på alvor.

Universell utforming respekterer mangfold blant mennesker og er en strategi for inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål. Det betyr å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskrift om universell utforming er et resultat av Diskriminerings- og likestillingsloven som trådte i kraft i 2009.

I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stilles det krav til at eksisterende bygg rettet mot allmennheten skal tilrettelegges for universell utforming, men det er ikke gitt noen frist for når dette skal utføres. Entra har som målsetting å være foregangsvirksomhet.

Plikten til universell utforming omfatter ikke tiltak som vil innebære en «uforholdsmessige byrde» for virksomheten og vurderes derfor individuelt. Ved nybygg og omfattende rehabiliteringer i Entra skal kravene til TEK10 følges fullt ut.

Entra har kartlagt vår eksisterende eiendomsportefølje, og gjør kontinuerlig tiltak for å sikre bedre universell tilgjengelighet til våre bygg. Prioriteringen her har vært justering av tunge dører, etablering av ramper og markering av glassfelt for å unngå sammenstøt.

Entra tar også ansvar for universell utforming ved utearealer, ved inngangspartier, fellesarealer og frem til leietakers arealer. Her overtar leietaker ansvaret i vår eksisterende bygningsmasse. Ved nybygg og totale/omfattende rehabiliteringer vil kravene til universell utforming bli ivaretatt.

Hovedsamarbeids­partner for Ridderrennet

Entra har vært hovedsamarbeidspartner for Ridderrennet siden 2000. Hvert år kommer 500 deltakere med en funksjonshemning fra Norge og utlandet til Beitostølen for å delta på aktiviteter og konkurranser innen ski, skiskyting, alpint og snowboard. Høydepunktet er Ridderrennet lørdag der deltakerne gjennomfører en løype opptil 20 kilometer med egen ledsager.

Årlig deltar medarbeidere i Entra som frivillige under Ridderrennet på Beitostølen. Ridderrennet er en læringsarena for Entra for å lære mer om de enkeltes utfordringer i hverdagen. Entras medarbeidere får nyttige erfaringer som er direkte overførbare til konsernets kontinuerlige arbeid med universell utforming.

Daglig jobber over 30 000 personer i et av kontorbyggene til Entra. Det er svært viktig at arbeidsplassen utformes slik at alle personer kan ta del i arbeidslivet uavhengig av sine fysiske forutsetninger.

Entras unge ridder-stipend

Med Entras unge ridder-stipend, etablert i 2014, ønsker Entra å bidra til å motivere flere i deres imponerende, målrettede innsats i hverdagen. Stipendet er et resultat av at Entra har latt seg særlig imponere av de unge og nyskadede som deltar på Ridderrennet. Plutselig sykdom, ulykker eller uventede hendelser kan på få sekunder snu opp ned på menneskers liv. Det å samle krefter til å starte på nytt, å begynne med opptrening og å gradvis ta stegene tilbake til livet - det står det stor respekt av.

Statuetter

Stipendet er tenkt å være en motivasjonsfaktor, ikke en talent- eller prestasjonsbasert tildeling. Mottakeren av Entras unge ridder-stipend har utvist en imponerende innsats for å motivere seg selv og andre under Ridderuka, og også ellers i hverdagen. Entras unge ridder utmerker seg spesielt som godt forbilde for andre gjennom Ridderrennets ungdomsarbeid. Den unge ridderen er ikke nødvendigvis den som står øverst på pallen under premieutdelingen, men snarere den som heier ekstra høyt på de andre deltakerne, gir en hjelpende hånd til en venn, eller tar et ansvar for felles motivasjon blant de unge deltakerne.

Samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon 

Entras samarbeid med Kirkens Bymisjon har som formål å bidra til en positiv byutvikling. Gjennom samarbeidet ønsker vi å styrke de konstruktive tiltak Bymisjonen driver i forbindelse med sosiale utfordringer i byene som omfattes av avtalen; Oslo og omegn, Bergen og Trondheim.

For Entra er samarbeidet et ledd i vår forretningsstrategi og vårt samfunnsansvar, der bymiljøaspektet løftes frem. Den delen av samarbeidet som omfatter Oslo-regionen, vil inngå som del av det nystartede «nabosamarbeidet», som involverer flere bedrifter i Oslo sentrum/Bjørvika. Her er det overordnede målet for partene å skape et tryggere og bedre nærmiljø for alle som ferdes i Oslo sentrum/Bjørvika-området.

Avtalen innebærer at Entra er offisiell samarbeidspartner til Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, og støttespiller til bymisjonsstiftelsene i Bergen og Trondheim.

Jobbe i Entra

Entra er en profesjonell organisasjon med ambisjon om å tiltrekke oss de beste, beholde og utvikle medarbeidere, og fremstå med en felles og samlet Entra-kultur.

Dersom du er kunde- og forretningsorientert, gjennomføringsdyktig, liker utfordringer og å jobbe i et positivt, entusiastisk og kompetent miljø, kan Entra være riktig arbeidsplass for deg.

Din utvikling

Entras forretningsidé og verdier legger føringer for hvordan vi jobber med å utvikle våre medarbeidere. Vi ønsker oss medarbeidere som har riktig kompetanse, og som er i stand til å ta ansvar og utvikle, anvende og dele kunnskap.

Entra har prosesser for evaluering, målfastsettelse, utvikling og oppfølging gjennom året. En av arenaene som skal ivareta utvikling er Entraskolen. Gjennom Entraskolen tilbys alle medarbeidere et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen temaer som HMS, introduksjonsprogram, eiendomsfaglig kompetanse, lederutvikling, kundebehandling og økonomi.

Reachmee widget


Hvordan er det å jobbe i Entra?

Se hva våre medarbeidere synes om sin jobbhverdag og hvordan det er å jobbe i Entra.

Stine Hostad

«Det er morsom og lærerikt å jobbe i en bedrift hvor vi har kompetanse og mulighet til å være med og å utvikle mange svært gode og aktuelle prosjekter. Min arbeidshverdag består mye av å utvikle Brattørkaia fra et lukket industriområde til et levende byrom. For meg er det inspirerende å følge de ulike fasene av prosjektet og å samarbeide med dyktige og engasjerte kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og offentlige beslutningstakere.»

Navn: Stine Hostad
Stilling: Leder Entra Trondheim
Utdanning: MBA i Strategisk Ledelse fra NHH. Bachelor i markedskommunikasjon, og eiendomsmegling fra BI

 

Gaute Dammen Tyssebotn

 

«I Entra får jeg være med å skape verdier helt fra idéstadiet og frem til leietaker er fornøyd i sin daglige bruk av våre eiendommer. Jeg jobber med noen flotte eiendommer, og samarbeider både med kunnskapsrike kolleger og spennende leietakere. Min stilling har et spennende grensesnitt mellom oppfølging av eksisterende leietakere og jakten på nye. Ingen dager er like, men hver dag gleder jeg meg over å få være en del av et kompetent, målrettet og inkluderende arbeidsmiljø.»

Navn: Gaute Dammen Tyssebotn
Stilling: Eiendomssjef
Utdanning: Cand.jur. ved UiB/UiO med fordypning i eiendom

 

Odmund Fintland

 

«Jeg har aldri en kjedelig arbeidsdag og variasjon i oppgavene er stor. Jeg er heldig som får lov til å arbeide med de beste i eiendomsbransjen, og jeg treffer mange spennende mennesker både i Entra og hos våre leietakere. Jeg stortrives med å arbeide i Entra, som har tatt mål av seg å være et miljøledende eiendomsselskap.»

Navn: Odmund Fintland
Stilling: Leder drift og teknisk
Utdanning: Fagbrev elektromontør Gr. L. Markedsøkonom. Tilleggsutdanning i sjøforsvaret

 

 

Innkjøp i Entra

Entra ønsker å opptre som en ansvarlig kjøper på vegne av oss selv, men også på vegne av våre kunder og deres brukere i bygget. Entras leverandører skal bidra positivt til våre kunders omdømme.

De fleste av våre avtaler kan benyttes av våre kunder. I innkjøpsarbeidet arbeider vi for å få på plass konkurransedyktige betingelser knyttet til pris, kvalitet, service, osv. Sentralt i innkjøpsarbeidet står samfunnsansvar, etikk, HMS og miljø.

Kontaktperson

Marius Breimo

Innkjøpssjef

+47 91 51 54 43

mb@​entra.no

Entras retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp

Innkjøpsvirksomheten i Entra kjennetegnes av høy etisk standard. Det er konkurranse om leveransene og alle tilbydere likebehandles.

Samfunnsansvar er en naturlig del av virksomheten til Entra og har stor innvirkning på innkjøpsarbeidet. Mye av verdiskapingen til Entra skjer ved utvikling og drift av eiendommene i tett samarbeid med våre leverandører. Entras samfunnsansvar er ivaretatt i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at det skal tas bransjeledende miljøhensyn både i produksjon og i det ferdige produkt, at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres, leverandøren skal ha ryddig forretningsdrift og et kontrollert forhold til sine underleverandører. Mer om dette finnes i vårt dokument «Samfunnsansvarlige innkjøp». Aksept av dokumentet er en forutsetning for å få avtale med Entra uavhengig om det er for utvikling av prosjekter eller kjøp av varer og tjenester.

Les mer om Entras miljøarbeid

Fakturering 

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturer. 
Les vår implementeringsguide og send testfaktura. 

I vår implementeringsguide for e-faktura finner du informasjon og oversikt over alle konsernets e-fakturaadresser.

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til faktura@entra.no. Merk - kun en faktura pr. pdf.

Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap)
 • Leverandørens navn
 • Leverandørens organisasjons­nummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag
 • Godkjente signerte timelister
 • Trebokstavskode til fakturamottaker i Entra (se tabell lenger ned på siden)
 • Ved prosjekter må prosjektnummer angis

Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender for komplettering.

11

Fakturamottaker

Finn trebokstavskode for fakturamottaker

Her kan du enkelt finne hvilken trebokstavskode du skal oppgi for at din faktura skal komme raskt til riktig person i Entra.

Kode Ansatt
ADA Anders Dahl
AFE Anastasia Fedotoava
AGL Anne-Grethe Lotsberg
AGR Allison Grimstad
AKE Andre Kelle
AKR Anders Kragh
ALS Alf Magne Strøm
ALU Åse Lunde
ANO Anders Olstad
ARK Arnstein Killingtveit
ARY Arild Rygg
ASM Atle Smeby
ASV Alexander Svendsen
AVA Arild Vavik
AVE Are Vestrum
AWV Arild Wiederstrøm-Veidung
BBA Bård Bakkejord
BEF Bjørn Erik Fallan
BES Benedikte Espeland
BFR Beth Frøholm
BJO Bergfrid Johannesen
BLI Bård Lind
BOK Bjørn Ove Kvello
BPS Benedicte Poulsen Skarpsno
BTO Bente Aase Todnem
BAA Beate Aasen
CER Christopher Ertvaag
CHA Cato Haug
CJE Christine Myrvold Jensen
CKJ Cecilie Kjerringvåg
CLH Carl Otto Lindøen-Høifors
CON Carl Onstad
CRO Carina Røgden
CRØ Cecilie D.B Røsandhaug
CSB Carl Simen Bakken
CVA Cathrine Vaar Austheim
CWR Christian W.Rustand
DHE Daniel Hedenstrøm
EBA Erik Bergendahl Andresen
EBL Einar Blakstad
EBO Einar Børve
EGD Eline Gedde-Dahl
EHO Espen Holthe
EIZ Evija Izaka
EKA Espen Karlsen
EKH Eirik Kamstrup Hovind
EKO Elisabeth Kolflaath
EME Elisabeth Meltvedt
EMO Eli Hanto Moen
ENE Erling Nedkvitne
EOT Eirin Beate Fagerheim Otterholm
ESC Espen Schaug
ESG Erik Seland Gomsrud
ESJ Eirik Jacobsen
ESK Espen Kristiansen
ETH Espen Thorp
EVS Eva Strømsnes
FBO Frode Bostadløkken
FEA Frank Ålberg
FEH Frode Halvorsen
FHA Fitim Halilaj
FHE Fredrik Helmen
FRH Frank Randel Helgesen
FRØ Frank Rødal
FSB Fredrik Skogly Bystrøm
GDT Gaute Dammen Tyssebotn
GGR Gro Ann Grimsmo Askheim
GGU Glenn Gustavsen
GKJ Gunnhild Kjos
GPA Geraldo Paulina
GRS Gard Rosen Lund
GSO Geir Solheim
GTH Geir Thune
GAA Grete Aasbrein
HAH Harald Herlufsen
HAL Harald Allertsen
HAR Ketil Hartwg
HAU Harald Haugerud Ekstern
HBN Henning Berger-Nordtvedt
HEN Henning Stalsberg
HER Helene Remmem
HES Håvar Haugen Espelid
HGA Hebert Garcia
HGR Helen Mari Caronte Grønland
HHE Halvor Helliesen
HHS Henriette Helene Standnes Brochmann
HHU Hanna Husemoen
HJB Hans-Jacob Brandt
HKN Herald Andre Knutsen
HKO Helge Koppang
HLE Hien Tran Le
HMI Heidi Bjerkmo
HOF Kjetil Hoff
HOS Hallgeir Østrem
HPL Hans-Petter Lien
HPS Hans Petter Skogstad
HST Helge Stugård
HUS Tom Husby
HWS Henrik W. Sutterud
IFD Ingebjørg Foss Daae
IHA Iren Haagenstad
IHV Ingebjørg Holm Vogt
IHÅ Imbjør Hådi
IKS Ida Schlotterbeck
IOM Ida Amalie Oma
IRA Ida Kristine Rande
ISU Inge Surland
IWE Lovisa Westman
IAA Inger Aas
JAD Jon Anders Dahl
JAS Jon Anders Sæthre
JBA Jørgen Bartnes
JEL Joe Erlend Langeland
JF2 Jo Håvard Frengen
JHL Jon Hassel Lien
JKI John Kirkholt
JKJ John Kjøren
JLU Jan Terje Lund
JNH Joakim Nodland Hansen
JOW Jens Ole Wien
KAK Karsten Alexander Kopland
KAS Karianne Strømme
KEA Kenneth Aarnæs
KEH Karl Erik Helland
KEI Katrine Eide
KHI Kristine Hilberg
KIB Kjell Ivar Braathen
KJA Kjartan Aarbø
KJH Kjetil Haver
KKO Ken Jøran Konst
KMH Kaja Marie Hesselberg
KNU Knut Hegge
KRH Kristine Hjellup
KSO Knut Sørngård
KTR Kristin Trollstøl
KVA Kathrine Rønsen Vanem
LAN Lene Andersen-Berg
LBU Lirika Buzhala
LHJ Lovise Hjortdal
LHO Lasse Hoel
LKV Lars Espen Kverne
LLU Lars Lunde
LMA Lars Martinsen
LNY Louise Nygaard
LOJ Lars Olav Jahre
MAB Marius Breimo
MAK Mats Akselsen
MAR Marianne Farholm
MAT Marianne Torgersen
MAW Maria Wiklund
MDT Marianne Dahl Treseng
MEN Mikkel Enstad
MGU Malin Gulhaugen
MKB Mats Kjelvik Berg
MLA Mariann Halsvik Larsen
MLH Monica Ladegaard Hansen
MLY Marius Lynås
MOA Mona Aksdal
MOS Marianne Østerud
MRA Marit Rasmussen
MRU Magnar Rusten
MSE Mette Sæther
MVI Magnus Vissebråten
MWA Maria Larsen Walgermo
MWI Maria Rosabelle Williams
NDY Nils Ove Dybsland
NER Nina Eriksen
NFA Nora Fause
NFR Nicole Freij
NHB Niels Henrik Beck
NYB Runar Nyberg
OAG Ove Ågedal
OAN Ørjan Andersson
OBI Ole Bing
OFA Oddhild Fausa
OFI Odmund Fintland
OHE Odd Hellum
OIE Odd Ivar Ekle (Erik Morken i Hent AS)
OQU Omar Mohammed Qureshi
OSÆ Olav Sætran
PBA Pia Bakken
PGJ Pål Gunnar Johansen
PHA Per Harald Hauge
PHE Pål Hermansen
PIV Per Iversen
POR Pål Oroszko
POU Per Ola Ulseth
PAA Per Ståle Aasen
RAM Ragnhild Amlie
RDO Rune Døhlen
RDR Ragnvald Drivenes
REM Roy Erling McKellar
RES Resepsjon Entra
RESMA Resepsjon Malmskriverveien 18
RFU Rune Furunes
RHA Ragnar Haug
RIV Roy Iversen
ROI Roald Øiestad
RPE Rune Pedersen
RST Reidar Steine
RUA Rune Andersen
RUN Marius Runde
RVA Rafael Valdes
RVR Roy Vraalsen
SAR Espen Sare
SBA Scott Babb
SBE Stein Bernhoff
SDY Sverre Dydland
SEK Svein Erik Kaasa
SFE Sanaz Ormaz Ferdowsi
SHA Stig Hasselvold
SHJ Sturla Hjelmervik
SHO Stine Hostad
SIL Siv Larsen
SJO Stein Johnsen
SJU Espen Sjulstad
SKB Siv Kristin Bækkelund
SKJ Steinar Kjus
SLA Simen Langsholt
SLR Siv Lena Rishaug
SMO Silje Lillebø Mortensen
SNA Szymon Nakonieczny
SNB Sverre Bjørndal
SOH Sonja Horn
SPE Steinar Pettersen
SPR Svein Prytz
SRA Sureshkumar Ramalingam
STI Steffen Tryggve Isene
SVH Svein Haakonsen
SVI Sigmund Virik
SVN Svein Nassvik
SWE Simen Westbye
TAB Tove Marie Abrahamsen
TAL Tajma Lozo
TAR Taale Arstad
TBA Tore Bakken
TBJ Thomas Bjørkesett
TBL Tonje Blaker
TEH Terje Hatlelid
TEI Tore Andre Eide
TEL Tron Elvenes
THA Trude Hårseide
THF Thor Øivind Frankrig
THN Trond Harry Næss
TIS Torbjørn Isene
TKE Trine Kristoffersen
TLO Trond Løkseth
TMA Tom Øyvind Mauland
TNG Thuy Nguyen
TOB Tom Bratlie
TOF Tom Flataukan
TOH Torstein Håland
TOK Tonje Kvassheim
TOL Tore Lia
TOM Tone Kristin Omsted
TOS Tord Solvoll
TOW Tom Wickmann
TRB Tine Rustberggard Bjørn
TRI Tom Ivar Riseth
TRU Tommy Rustad
TSA Torstein Saksen
TSC Thomas Scott Lie
TSI Trond Simonsen
TSO Tine Solstad
TTA Tron Tangeraas
TTH Tommy Thorsen
TTK Tore Thagaard Kristensen
TVG Tor Vidar Gundersen
TVJ Tom Vidar Johannesen
VAR Vidar Arstein
VFÅ Vanja Fjelstad Åberg
VIK Vikar Hinna Park
VLI Victoria Emilie Lie
ØRU Øivind Ruud