Velkommen til Kundesenteret

Entras kundesenter tar i mot alle henvendelser og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Ved å kontakte oss kan du være sikker på at vi gjør det som skal til for at du får svar på en forespørsel eller løst et problem.

Kundesenteret jobber tett med de ulike driftsteamene og koordinerer riktige personer til oppdragene. Du vil få fortløpende tilbakemeldinger og en bekreftelse når saken er avsluttet. 


                Kontakt oss på: 

                 800 ENTRA (800 36872)
                 service@​entra.no

Slik drifter vi våre bygg

Entra har målsetning å være best på kundeopplevd kvalitet. Vi skal være tett på våre kunder i hverdagen, og sørge for effektiv, forutsigbar og miljøriktig drift av våre eiendommer.

Les om grønne fordelsavtaler

Entra drifter alle eiendommene med egne medarbeidere. Eiendomsteam bestående av eiendomssjef, teknisk sjef og driftsansvarlig, skal sammen med deg sørge for at dere som kunde får en god og effektiv hverdag. Eiendomsteamene har ansvar for drift av fellesarealer, uteområder, vedlikehold av bygningsmassen og kontraktsmessige forhold.

Gjennom høy fagkompetanse og tilstedeværelse sørger våre driftsansvarlige for at byggene fungerer optimalt.

Les om HMS i Entra