Portefølje

Entra utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, og utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Vi eier og forvalter cirka 1,4 millioner kvadratmeter, fordelt på 95 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av andre kvartal 2021 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på 63 milliarder kroner. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. (Tall per Q2 2021)

Antall eiendommer

Forvaltningsporteføljen (79)Prosjektporteføljen (11)Tomt og utvikling (5)

Markedsverdi av eiendomsporteføljen

Forvaltningsporteføljen (85 %)Prosjekt (14 %)Tomter (1 %)

Regionsvis fordeling av antall eiendommer i forvaltningsporteføljen

Oslo (46 %)Trondheim (14 %)Sandvika (11 %)Stavanger (9 %)Drammen (10 %)Bergen (10 %)

Regionsvis fordeling av markedsverdi i forvaltningsporteføljen

Oslo (64 %)Trondheim (10 %)Sandvika (6 %)Stavanger (5 %)Drammen (5 %)Bergen (10 %)