Portefølje

Entra utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, og utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Vi eier og forvalter cirka 1,6 millioner kvadratmeter, fordelt på 102 eiendommer. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på 78 milliarder kroner. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen og Trondheim. (Tall per Q1 2023)

Antall eiendommer

Forvaltningsporteføljen (90)Prosjektporteføljen (9)Tomt og utvikling (3)

Markedsverdi av eiendomsporteføljen

Forvaltningsporteføljen (94 %)Prosjekt (6 %)Tomter (1 %)

Regionsvis fordeling av antall eiendommer i forvaltningsporteføljen

Oslo (58 %)Bergen (11 %)Trondheim (11 %)Sandvika (11 %)Drammen (7 %)Stavanger (2 %)

Regionsvis fordeling av markedsverdi i forvaltningsporteføljen

Oslo (71 %)Bergen (9 %)Trondheim (8 %)Sandvika (6 %)Drammen (3 %)Stavanger (2 %)