Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 90 bygg (per Q3 2020).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Akersgata 51 / Apotekergata 6

Ledig areal: 1 000–6 130 kvm

Gå til prospekt

Biskop Gunnerus' gate 14

Ledig areal: 1 500–2 000 kvm

Gå til prospekt

Brattørkaia 17 A

Ledig areal: 400–700 kvm

Gå til prospekt

Grønland 60

Ledig areal: 600 kvm

Gå til prospekt

Langkaia 1A

Ledig areal: 1 100 kvm

Gå til prospekt

Schweigaards gate 15 B

Ledig areal: 1 183–1 469 kvm

Gå til prospekt

Schweigaards gate 16

Ledig areal: 1 424–1 425 kvm

Gå til prospekt

St. Olavs plass 5

Ledig areal: 1 800–16 000 kvm

Gå til prospekt

Stenersgata 1

Ledig areal: 500–30 500 kvm

Gå til prospekt

Universitetsgata 2

Ledig areal: 20–4 000 kvm

Gå til prospekt

Universitetsgata 7

Ledig areal: 567–1 691 kvm